دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

تاثیر سیاست پولی بر فشار بازار معاملات: مورد نپال

تعداد کلمات فایل انگلیسی: 7061کلمه 13صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:  16صفحه word فونت14 b nazanin

چکیده

این مقاله از یک مدل پولی فشار معاملات بازار برای بررسی اثر سیاست پولی در نرخ مبادله نپالی استفاده می کند. با استفاده از اشباع شاخص ضربه، تکنیکی که اخیرا تخمین زده شده است، همراه با مدل سازی کل به جزء، متوجه شدیم که یک سیاست پولی انقباضی منجر به رها شدن فشار روی نرخ معامله می شود. اعتبار این نتیجه با استفاده از آزمون های تصریح ناصحیح تایید می شود.

مقدمه

یکی از دغدغه های اصلی اقتصادهای نوظهور بازار این است که هجوم ورود سرمایه باعث تقویت مصرف می شود و این موضوع نیز ارزش واقعی معامله را افزایش داده و صادرات رقابتی آن را حذف می کند. در حالتی مشابه، اکثر اقتصادهایی که کمتر توسعه یافته اند، پول قابل توجهی دریافت کردند. این پول با ورود سرمایه متفاوت است اما با این حال، کاربری های مشابهی در رقابت دارند. نپال یکی از بزرگترین کشورهای در حال دریافت پول است، مقدار این پول به 23% از GDO در سال 2009 می رسد. در همان سال، نپال در جایگاه پنجمین کشور دریافت کننده پول در بانک جهانی ثبت شده بود. کمبود داد و ستد در نپال توسط انتقالات پولی و دیگر موانع ساختاری اقتصاد  به 21% از GDP سال 2009 رسید. برخی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی، اقتصاد را در دهه اخیر باعث آرام شدن اقتصاد در دهه اخیر شده اند. رشد میانیگ GDP در طول 2000 تا 2009 حدود 9/3 درصد بود. نپال به عنوان یک اقتصاد کوچک و باز، جریان نرخ مبادله محکمی را به صورت لنگر سیاست پولی اش حفظ کرده است. مسئولان نپال ادعا کرده اند که جریان نرخ ارزی تثبیت شده همراه با رشد ذخایر ارز خارجی براساس پول ارسالی برای پایداری اقتصاد کلان ضروری است. درست است که کشور با هیچ بحران جدی ای در تراز پرداخت ها مواجه نشده است، اما ضعف های درونی سیستم، فشار سرسختانه ای روی نرخ معامله INR-NPR وارد کرده است. به منظور مطالعه اینکه آیا سیاست پولی می تواند در خفیف کردن فشار روی نرخ ارز موثر باشد، ما نوعی از مدل پولی را در مقاله خود اجرا کردیم. این مدل در مقاله گیرتون و روپر (1977) نیز اجرا شده بود. نویسندگان اصطلاح “فشار بازار ارز[1]” را معرفی کردند

 

Impact of monetary policy on exchange market pressure: The case of Nepal

This paper uses a monetary model of exchange market pressure to examine the impact of

monetary policy on the Nepalese exchange rate. Using a recently developed estimation

technique, impulse indicator saturation, along with general-to-specific modeling, we find

that a contractionary monetary policy results in easing of pressure on the exchange rate.

The robustness of the results is confirmed using misspecification tests.

  1. Introduction

One of the primary concerns of emerging market economies is that a rush of capital inflows will fuel consumption, which in turn will cause appreciation of the real exchange rate and erode its export competitiveness. In a similar vein, many other less-developed economies receive substantial remittance inflows, which are different from capital inflows but can nonetheless have similar implications on competitiveness. Nepal is one of the largest recipients of remittances, with its size reaching 23 percent of GDP in 2009. In the same year, Nepal was ranked the fifth-largest remittance receiving country in the world by the World Bank.2 Fueled by remittances and other structural impediments in the economy, Nepal’s trade deficit (goods and services) reached 21 percent of GDP in 2009. Some economic and non-economic factors have led to slowing of the economy in the last decade. Average GDP growth during 2000-2009 was 3.9 percent.

As a small open economy, Nepal has maintained a pegged exchange-rate regime with India as its monetary policy anchor. The authorities in Nepal contend that the pegged exchange-rate regime along with growing foreign-currency reserves based

 

کد:13365

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

 

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 13 =