دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

تجزیه ء فوتوکاتالیستی ِ پساب های لبنی با استفاده از غشاهای نانوفیبری ِ پلی یورتان / نانوساختارهای AgTiO2

تعداد کلمات فایل انگلیسی : 3449 کلمه 7 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 14 صفحه word فونت 14 B nazanin

پساب های لبنی (DE) یکی موارد سمی زیست محیطی به شمار می آید که نیازمند توجه ویژه ای است . تجزیه ء فوتوکاتالیستی DE با استفاده از غشاهای پلی یورتان (PU) ِ جدید ، مورد بررسی قرار گرفته است . معمولا نانوفیبرهای دی اکسید نقره – تیتانیوم (AgTiO2 NF) و نانوکاتالیزورهای نانوذره ای دی اکسید نقره – تیتانویم خودشان پس از فرایند دفع ، آلودگی ثانویه ایجاد می کنند . این نانوغشاها ، در محیط های آزمایشی UV ، XRD ، TEM و SEM مورد مطالعه قرار گرفته اند . نانوفیبرهای الکترواسپین پلیمری صاف و به هم چسبیده هستند ، و متوسط قطر آنها حدود 550 نانومتر بوده و شکل نانوفیبر های آنها پس از گذشت بیش از 2 ساعت تجزیه فوتوکاتالیستی ِ DE به خاطر پایداری خوب PU در محلول آبی ، که نشان دهنده ء به دام انداختن ِ فوتوکاتالیزروهای کاربردی است ، ثابت باقی می ماند . نانوفیبرهای  PU–AgTiO2  و PU–AgTiO2 ، برای تجزیه DE ، حتی پس از دو چرخه ء موفق باز هم مواد موثری هستند . نانوذرات ِ PU–AgTiO2 و نانوفیبرهای PU–AgTiO2 پس از 2 ساعت ، به ترتیب از خودشان ماکزیمم تجزیه ء 75 و 95 درصدی نشان می دهند .   پیشرفت چشمگیر تجزیه در نانوذرات و نانوفیبرهای PU–AgTiO2 ، سبب بوجود آمدن خاصیت فعالسازی نوری ِ مواد Ag–TiO2 تحت تشعشعات نور مرئی شده است .

 

واژگان کلیدی : پساب لبنی ، الکترواسپینیگ ، نانوفیبرهای پلی یورتان ، نانومواد نقره تیتانیوم

Photocatalytic degradation of dairy effluent using AgTiO2 nanostructures/polyurethane nanofiber membrane

 

Muzafar A. Kanjwala>*, Nasser A.M. Barakatb,c,nn, Ioannis S. Chronakisa,nnn

aTechnical University of Denmark, DTU Food, Soltofts plads, B 227, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark

bDepartment of organic Materials and Fiber Engineering, Chonbuk National University, Jeonju 561-756, Republic of Korea cChemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Minia University, El-Minia, Egypt

Received 18 March 2015; received in revised form 3 April 2015; accepted 5 April 2015

Abstract

Dairy effluent (DE) is environmentally toxic and needs special attention. Photocatalytic degradation of DE was studied using novel polyurethane (PU)-based membranes. Typically, silver-titanium dioxide nanofibers (AgTiO2 NFs) and silver-titanium dioxide nanoparticles (AgTiO2 NPs) were individually incorporated in PU electrospun nanofibers to overcome the mandatory sophisticated separation of the nanocatalysts, which can create a secondary pollution, after the treatment process. These nanomembranes were characterized in SEM, TEM, XRD and UV studies. The polymeric electrospun nanofibers were smooth and continuous, with an average diameter of about 550 nm, and held their nanofibrous morphology even after more than 2 h of photocatalytic degradation of DE, due to the good stability of PU in the aqueous solutions, which indicates good imprisoning of the functional photocatalysts. The PU-AgTiO2 NPs and PU-AgTiO2 NFs were effective materials for degradation of DE, even after two successive cycles. PU-AgTiO2 NPs and PU-AgTiO2 NFs showed a maximum degradation of 75% and 95%, respectively after 2 h. The significant enhancement of degradation in the PU-Ag-TiO2 NPs and PU-Ag-TiO2 NFs is attributed to the photoactivity of Ag-TiO2 material under visible light irradiation. © 2015 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l. All rights reserved.

کد:13371-2

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 18 =