دانلود مقاله

توضیحات محصول

مقاله‌ پژوهشی: تحقیقی بر قابلیت آینده‌پژوهی یکپارچه به‌منظورغلبه بر چالش تامین منابع آب آینده، برای تولید غذا در سطح ملی ایران.

تعداد صفحات فایل انگلیسی :   16صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 15 صفحه word فونت 14

تعداد کلمات فایل ترجمه :7628

چکیده

هدف: مقابله با کمبود آب و تولید موادغذایی در ایران نیازمند یک الگوی آینده پژوهی[1] مناسب (FS) است. آینده پژوهی یکپارچه، برای  بررسی آینده تامین آب و تولید موادغذایی در ایران استفاده شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روش‌ها: کارگاه مجازی مطابق با شرایط [2]IFS، به‌عنوان شبکه‌ای مبتنی بر روش آینده‌نگاری، برای آینده‌ای متکی بر گفتگوی اجتماعی سازمان یافته، در میان ذی‌نفعان ایرانی توسعه و اجرا شده است. اولین مرحله روش آینده‌نگاری (پیش آینده‌نگاری) ۶ ماه به طول انجامید، ۱۰۵ نفر از ذی‌نفعان ملی برای شرکت در مباحثه‌های آنلاین، آمارگیری‌ها و کارگاه‌ها و به منظور اشتراک گذاشتن ایده‌ها و نظرات خود بر موضوعات و رویدادهای آینده به ثبت رسیدند. در طی این مرحله بخش‌های عینی و ذهنی از این دانش در شکل دادن به آینده، در سیستمی اعمال شدند. سرانجام ۳۶ داوطلب، روش پیش‌ آینده‌نگاری  را ارزیابی کردند.

یافته‌ها: IWRM[3] و AM برخی روش‌های جهانی برای حل چالش‌های تخصیص آب در آبخیزداری یا سطح‌های ملی هستند، درچنین شرایطی آینده‌پژوهی می‌بایست دیدگاه‌های اختلاف را نزدیک‌تر کند، درک‌ها و علایق را ارتقا دهد، اجماع خود را درمورد علایق و منافع ملت تقویت کند و تعهد خود را درمورد حفظ و مدیریت منابع آب تجدید سازد. بنابراین آینده‌پژوهی یکپارچه می‌تواند از طریق مقابله با چالش‌های آب برای تولید مواد غذایی در سطح ملی، الگویی مناسب‌تری درنظر گرفته شود. بعد از برخی نتایج خاص، نتایج روش (5c) این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. درصدهای اجماع شرکت‌کنندگان درمورد تاثیر موضوعات مورد بررسی به شرح زیر بودند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۱) ارتقا تفکر درمورد آینده (۹۱٪): ۲) شفاف‌سازی عوامل موثر (۸۸٪) ارتقا تفکر سیستماتیک (۹۱٪) ۴) ایجاد شبکه‌ها و ارتباطات جدید (۷۸٪) ۵) ارتقا یادگیری اجتماعی درباره موضوع مورد مطالعه (۸۹٪): ۶) ارتقا همکاری میان شرکت‌کنندگان (۷۲٪): ۷) ارتقا اجماع در میان ذی‌نفعان مربوطه (۷۵٪).

نتیجه‌گیری: سرانجام کارگاه مجازی به‌عنوان یک روش آینده‌نگاری مبتنی بر وب و باتوجه به شرایط IFS، می‌تواند گفتگویی عمیق، ادامه‌دار و آینده‌گرا را در میان ذی‌نفعان مربوطه، در سرتاسر کشور برای  مقابله با چالش‌های آب برای  تولید مواد غذا در سطح ملی ترویج دهد.

کلمات کلیدی: آینده‌پژوهی یکپارچه، آینده‌نگاری، بحران آب، تامین غذا، کارگاه مجازی.

Research Paper: A Survey on Integral Futures Studies Capacity to Overcome the Challenge of Meeting Future
Water Resources for Food Production at the National Level in Ira

A B S T R A C T
Purpose: Coping water scarcity and food production in Iran require some appropriate Futures
Studies (FS) paradigm. Integral Futures Studies (IFS) is applied and examined for studying the
futures of water supply for food production in I. R. of Iran.
Methods: Virtual workshop, as a web based foresight procedure, is developed and implemented
according to IFS circumstances for a future based structured social dialogue, among Iranian
stakeholders. The first phase of the foresight procedure (pre-foresight) lasted 6 months, 105 national
stakeholders were registered to take part in online discussions, surveys, and workshops, and to
share their ideas and opinions on future agendas and trends. During this phase, the objective and
subjective parts of the knowledge on shaping the future were integrated into one system. Finally 36
volunteers evaluated the pre-foresight.
Results: IWRM and AM are some global approaches to solve the water allocation challenges at
watershed or national levels. Under such circumstances future studies needs to bring closer divergent
views, promote understandings, and interests; strengthen their consensus on the future interests
and benefits of the nation, and renew their commitment to the preservation and management of
water resources. So IFS could regard as a more suitable paradigm through coping water challenges
for food production at national level. Behind some special results, procedure results (5C) of this
study were examined. The percentages of participants consensus on the effectiveness of the
examined issues were as follows: 1) Promoting thinking about the future (91%); 2) Clarifying the
effective factors (88%); 3) Promoting thinking systematically (91%); 4) Forming new networks
and communications (78%); 5) Promoting social learning about the subject of the study (89%);
6) Promoting cooperation among the participants (72%); and 7) Promoting consensus among the
relevant stakeholders (75%).
Conclusion: Finally, virtual workshop as a web based procedure and according to IFS circumstances,
could promote a deep and continual structured and future oriented dialogue among the relevant
stakeholders across the country for coping water challenges for food production at national level.

 

کد:fatemeayande

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

  

نظری بدهید

دو × 4 =