دانلود مقاله

توضیحات محصول

ترجمه مقاله استخراج حلال مستقیم ایندیم از یک محلول صافی تقلیل باقی مانده توسط

Direct solvent extraction of indium from a zinc residue reductive leach

solution by D2EHPA

تعداد صفحات فایل انگلیسی :    ۵صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۱۳ صفحه word فونت ۱۴  B Nazanin

تعداد کلمات فایل ترجمه :۲۴۷۰

 

فرایند استخراج حلال مستقیم بطورانتخابی ایندیم را از محلول های تولید شده توسط شسته شدن تقلیلی از باقی مانده های روی بازیابی می کند. این رویکرد از مراحل سنتی بارش متوسط، جداسازی مایع -جامد، وشستن دوباره جلوگیری بعمل می آورد. مس در محلول لیچ به راحتی توسط سمنت کاری با پودر آهن حذف میشود و آهن باقی مانده (III) به وضعیت آهنی و فروس کاهش می یابد، که از امکان استخراج مشترک آن با ایندیم جلوگیری بعمل می آورد.

ایندیم به طور موثر از محلول سولفات روی بوسیله ۲۰٪ اسید فسفریک (V / V) دی (۲-اتیل هگزیل) (D2EHPA) در یک pH اولیه ۰٫۵ به نسبت فازآبی به آلی  (A: O)  از ۶: ۱

با استفاده از سه مرحله مخالف باهم استخراج گردید. استخراج ایندیم ۹۶٫۱٪، روی و آهن به سختی استخراج می شوند و تفکیک عوامل ایندیم با توجه به روی و آهن به ترتیب  ۳۶۴۰ و ۴۸۰۹، می باشد.

خالی کردن کامل ایندیم از فاز آلی پرشده  با استفاده از ۴ مولL /  هیدروکلراید در A: O 1: 6 بدست می آید. یک طرح برای استخراج حلال مستقیم ایندیم ازپردازش نیروگاهی روی پیشنهاد می شود، که توسط آن ایندیم میتواند درون یک حجم کوچک از محلول خالی شده حاوی ۱۱ گرم / L ایندیم تغلیض شود که ۸۵ برابر غلظت آن درمحلول خوراکی است.

A direct solvent-extraction process was developed to selectively recover indiumfromsolutions generated by re-
ductive leaching of zinc residues. This approach avoids the traditional steps of intermediate precipitation, solid–
liquid separation, and re-leaching. Copper in the leach solution is easily removed by cementation with iron powder
and the remaining Fe(III) is reduced to the ferrous state, which avoids the possibility of its co-extraction with
indium. Indium is effectively extracted from the zinc sulfate solution by 20% (v/v) di(2-ethylhexyl)phosphoric
acid (D2EHPA) dissolved in kerosene at an initial pH of 0.5 and aqueous-to-organic phase ratio (A:O) of 6:1
using three countercurrent stages. Indiumextraction is 96.1%, zinc and iron are barely extracted, and the separation
factors of indium with respect to zinc and iron are 3640 and 4809, respectively. The complete stripping of
indiumfrom the loaded organic phase is achieved using 4 mol/L HCl at an A:O of 1:6. A scheme for direct solvent
extraction of indium in zinc hydrometallurgical processing is suggested, by which indium can be concentrated
into a small volume of strip solution containing 11 g/L of indium, which is 85 times its concentration in the
feed solution.

 

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

نظری بدهید

سه × یک =