دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

ترجمه مقاله تنظیم سازگار آستانه های فرکانس با استفاده ازداده های افت ولتاژ در افت بار غیر متمرکز

Adaptive Tuning of Frequency Thresholds Using Voltage Drop Data in Decentralized Load Shedding

تعداد صفحات فایل انگلیسی :    ۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۱۷ صفحه word فونت ۱۴  B Nazanin

تعداد کلمات فایل ترجمه :۴۱۳۷

 

 

چکیده – افت بار (LS)  آخرین دیواره آتش و پرهزینه ترین عملکرد کنترلی دربرابر خاموشی برق سیستم می باشد.درطرح های مرسوم افت بار زیر فرکانس UFLS محل های افت بار بطور مستقل و جداگانه از محل رویداد مشخص می گردند.

علاوه بر این، آستانه فرکانس از رله های LS  از قبل مشخص می شوند و مقادیر ثابت نمی توانند یک راه حل جامع برای طیف گسترده ای از رویدادهای ممکن باشند.

این مقاله افت بار غیر متمرکز را ارایه می کند که در آن انحراف غیر فوری ولتاژ از باس های بار برای تعیین آستانه های فرکانس رله های افت بار بکار می رود. آستانه ها با فرکانس بالاتر به بار هایی با افت ولتاژ بالاتر که اغب در مجاورت محل توزیع هستند اختصاص می یابند.

روش پیشنهادی بطور همزمان از UFLS مجزا و ویژگی های افت ولتاژ که در سیستم برق بدون انطباق و هماهنگ سازی عمل می کنند بهره مند می شود. شبیه سازی های عددی در نرم افزار  DigSilent   PowerFactory  کارایی روش شناسی پیشنهاد شده را در پایدار سازی سیستم برق بعد از احتمالات وقوع شدت های مختلف ، تائید می کند.

Abstract—Load shedding (LS) is the last firewall and the most expensive control action against power system blackout. In the con­ventional under frequency LS (UFLS) schemes, the load drop loca­tions are already determined independently of the event location. Furthermore, the frequency thresholds of LS relays are prespeci-fied and constant values which may not be a comprehensive solu­tion for widespread range of possible events. This paper addresses the decentralized LS in which the instantaneous voltage deviation of load buses is used to determine the frequency thresholds of LS relays. The higher frequency thresholds are assigned to the loads with larger voltage decay which are often located in the vicinity of disturbance location. The proposed method simultaneously bene­fits from individual UFLS and under voltage LS (UVLS) features which operate in the power system without coordination. Numer­ical simulations in DigSilent PowerFactory software confirm the ef­ficiency of proposed methodology in the stabilization of the power system after various severe contingencies.

Index Terms—Adaptive frequency threshold, decentralized under voltage load shedding, protection relay.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

 

نظری بدهید

5 × دو =