دانلود مقاله

توضیحات محصول

ترجمه مقاله گسترش احتمالات تولید روی از طریق استخراج با حلال-

Extending zinc production possibilities through solvent extraction

تعداد صفحات فایل انگلیسی :    6صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 10 صفحه word فونت 14  B Nazanin

تعداد کلمات فایل ترجمه :1921

 

 

خلاصه

فرایند اصلاح شده Zincex® ،که توسط تکنیکاس رئونیداس ایجاد شده است ، درحد زیادی انعطاف پذیر بوده و با طیف گسترده ای از محلول های بارداراز صافی گذرانده شده سروکار دارد . مهم نیست که این محلول ها ازمواد خام اولیه و ثانویه تولید شده و یا برپایه  شستشوی متداول، شستشو با فشار، شستشوی انبوه و یا شستشوی زیستی باشند نتیجه همیشه  محصول روی با خلوص بالا می باشد. واحد استخراج روی با حلال درون فرآیند یک مانع بسیار موثر برای ناخالصی ها و یک بافر برای ترکیب مشروب باردارمی باشد.

همه آنها با تکمیل بالاترین استانداردهای خلوص مشخص میشوند . همچنین، این امکان  برای اتخاذ فرایند  جهانی درطیف گسترده ای از ترکیبات مشروبات و ظرفیت های مختلف تولید تا یک محدودیت تولید روی تا بیش از 000 150 T / A با یک کارخانه مجزا برای استخراج حلال وجود دارد.

Synopsis
The Modified Zincex® Process, developed by Técnicas Reunidas, is
highly flexible dealing with a wide range of pregnant leach
solutions. No matter if those solutions are produced from primary
or secondary raw materials, and/or are based on conventional
leaching, pressure leaching, heap leaching or bio leaching the result
is always high-purity zinc product. The zinc solvent extraction unit
within the process is a very effective barrier for impurities and a
buffer for the composition of the pregnant liquor. This unit
achieves an extremely pure aqueous extract that can be converted
into different final products. All of them are characterized by
fulfilling the highest purity standards. Also, there is the possibility
to adapt the global process to a wide range of pregnant liquor
compositions and various production capacities up to a zinc
production limit over 150 000 t/a with a single solvent extraction
plant.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی