دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله پیامدهای اخلاقی مبارزه با مالاریا با CRISPR / Cas9

تعداد کلمات فایل انگلیسی :2238  کلمه 3 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 5 صفحه word فونت 14 B Nazanin

پیامدهای اخلاقی مبارزه با مالاریا با CRISPR / Cas9

بار بیماری های ناقل زاد

در سال 2014، WHO روز جهانی بهداشت خود را به بیماری های منتقله از طریق ناقلین اختصاص داده است زیرا آنها بیش از 17 درصد از کل بیماری های عفونی را تشکیل می دهند، که با یک تأثیر اقتصادی بالا، باعث سالانه بیش از 1 میلیون مرگ می شود.1 سالانه حدود نیم میلیون نفر مبتلا به تب دنگی در بیمارستان بستری می شوند، در حالی که زیکا، مسئول افزایش بی سابقه تعداد کودکان متولد شده با ناهنجاری های مغزی مادرزادی، و همچنین تحریک سندرم گیلن-باره (یک اختلال عصبی است که می تواند منجر به فلج و مرگ شود)، به دلیل هزینه های مستقیم، از دست دادن بهره وری، مرگ و میرها و اقدامات اجتناب از هزینه جهانی 3.5 میلیارد دلار در سال 2016 تخمین زده شد.2

Ethical implications of fighting malaria with CRISPR/Cas9

Maria Patrao Neves,1 Christiane Druml2

THE BURDEN OF VECTOR-BORNE DISEASES

In 2014, WHO dedicated its World Health Day to vector-borne diseases as they account for more than 17% of all infectious diseases, causing more than 1 million deaths annually, with a high economic impact.1 About half a million people with Dengue fever are hospi­talised each year, while Zika, responsible for an unprecedented rise in the number of children born with congenital brain abnor­malities, and also triggering Guillain-Barre syndrome (a neurological disorder that can lead to paralysis and death), was estimated to cost US$ 3.5 billion globally in 2016, due to direct costs, lost productivity, deaths and avoidance measures.2

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی پیامدهای اخلاقی مبارزه با مالاریا