دانلود مقاله 84ب

توضیحات محصول

غربالگری و جداسازی خوراک بنین و آفریقای غربی برای فرمولاسیون خوراک ماهی

تعداد صفحات انگلیسی :7

تعداد صفحات فارسی :  17       تعداد کلمات فارسی : 4523

چکیده:

یکی از محدودیت های عمده در زمینه پرورش ماهی در جنوب صحرای آفریقا، هزینه ی تهیه خوراک ماهی است. در زنجیره ی آبزی پروری، خوراک عامل تعیین کننده ای است و 60-75٪ از کل هزینه تولید ماهی در بسیاری از کشورهای آفریقایی را تشکیل می دهد. بنابراین، از 284 مدیر هر هشت منطقه کشاورزی-بومی بنین مصاحبه کردند و 28 ماده غذایی محلی به عنوان مواد جایگزین برای فرمولاسیون های خوراک ماهی جدید و به طور عمده برای Clarias gariepinus و Tilapia جمع آوری شدند. از سه دسته خوراک استفاده شد، یعنی وارداتی (84٪ کشاورزان)، تولید محلی برای تکمیل خوراک های وارداتی (76٪) و مواد طبیعی (81٪). خوراک اصلی وارداتی از هلند (59٪ کشاورزان)، غنا (52٪) و فرانسه (15٪) بود. مواد طبیعی بیشتر برگهای مورینگا (52٪)، برگ کاساوا (26٪) و کتان (43٪) بود. بهترین مواد موجود سبوس غلات، کنجاله سویا، کنجاله پنبه دانه، برگه کاساوا، تفاله هسته خرما، سویا و ذرت بود. در مورد پروتئین ها، امیدوار کننده ترین مواد تشکیل دهنده، ماهی زباله (680 g/kg)، امعا و احشای مرغ (590 g/kg)، کنجاله سویا (450 g/kg) و کنجاله پنبه دانه (410 g/kg ) بود. صدف دارای بیشترین میزان خاکستر (960 g/kg ) و به دنبال آن حلزون باغی (700  (g/kg بود. بیشترین میزان کربوهیدرات مربوط به تاپیوکا (890 g/kg)، لافون (880  (g/kg و برگه کاساوا (810  (g/kg بود. به طور کلی، این مطالعه نشان داد که مواد غذایی محلی متنوعی در بنین وجود دارد که برای فرمول بندی خوراک ماهی با ترکیب غذایی مناسب استفاده می شود و امکان تولید کارآمد ماهی را فراهم می کند.

Screening local feed ingredients of Benin, West Africa, for fish feed formulation

A B S T R A C T
The cost of fish feed is a major constraint to fish farming in Sub-Sahara Africa. In the aquaculture value chain, feed is a determining factor and accounts for 60-75% of the total cost of fish production in many African countries. Therefore, 284 actors from all eight agro-ecological areas of Benin were interviewed and 28 local feed ingredients were collected as alternative ingredients for new fish feed formulations for, predominantly, Clarias gariepinus and Tilapia niloticus. Three categories of feeds were used, namely imported (84% of farmers), locally produced to complement imported feeds (76%) and natural ingredients (81%). The main imported feeds were from the Netherlands (59% of farmers), Ghana (52%) and France (15%). Natural ingredients were mostly
Moringa leaves (52%), cassava leaves (26%) and maggots (43%). The best available ingredients were cereal bran, soybean meal, cottonseed meal, cassava chips, palm kernel cake, soybean and maize. Regarding proteins, the most promising ingredients were trash fish (680 g/kg), poultry viscera (590 g/kg), soybean meal (450 g/kg) and cottonseed meal (410 g/kg). Oyster shell had the highest ash content (960 g/kg), followed by whole garden snail meal (700 g/kg). The highest carbohydrate contents were for tapioca (890 g/kg), lafun (880 g/kg) and cassava chips (810 g/kg). Overall, this study revealed a diversity of local feed ingredients available in Benin to formulate fish feeds with adequate nutritional composition to enable efficient fish farming.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

پانزده − 15 =