دانلود مقاله 69ق

توضیحات محصول

جایگاه حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین در امور خارجی اتحادیه اروپا

متن انگلیسی 25 صفحه

ترجمه فارسی  31 صفحه   تعداد کلمات: 11037

ABSTRACT

This paper aims to provide an accessible and primarily descriptive introduction to the issue of

respect for human rights as a general objective of the EU’s external action. It does so from a

legal perspective, starting with a brief historical overview which will show that the initial

reluctance to explicitly articulate the EU’s commitment towards human rights has given way

to a legal framework which firmly places human rights at the centre of the EU’s external

relations (Section 2). The main EU actors as regards the task of formulating, implementing

and monitoring the external relations policy of the EU, including its global human rights policy

will be subsequently described (Section 3), after which a broad overview of the EU’s policy

framework (Section 4) and main external instruments (Section 5) will be offered. This paper

concludes with some critical remarks on the EU’s professed aspiration to establish itself as a

global promoter of values and the recurrent challenges it has faced on this front and in

particular the need to improve the coherence and effectiveness of its human rights external

policy.

چکیده

هدف این مقاله ارائه­ی یک شرح مقدماتی اساسی و عملی از جایگاه حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف اساسی اتحادیه اروپا در امور خارجی این اتحادیه است. مسیری که برای دستیابی به این هدف انتخاب شده، دیدگاه حقوقی است و با بیان خلاصه­ای تاریخی از موضوع آغاز می­شود. به این ترتیب آشکار می­شود که بی­میلی ابتدایی اتحادیه اروپا به انجام صریح تعهدات خود در زمینه­ی حقوق بشر جای خود را به یک بستر حقوقی داده که در آن مساله­ی حقوق بشر محور اساسی روابط اتحادیه اروپا با دنیای بیرون است. در ادامه بحث به سمت بازیگران اصلی اتحادیه و نقش آن­ها در تبیین، اجرا و نظارت بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده و موضوع حقوق بشر در چارچوب آن به بحث گذاشته می­شود. سپس یک ارزیابی کلی از رویکردهای سیاسی اتحادیه اروپا مطرح شده و از اصلی­ترین ابزارهای موجود در این زمینه نام برده خواهد شد. در نتیجه گیری این مقاله، نقاط عطف رفتار اتحادیه اروپا و عملکرد آن به عنوان یکی از پشتیبانان اصلی ارزش­های حقوق بشری در جهان بررسی شده و چالش­هایی که همواره در این زمینه وجود داشته و دارد مطرح می­گردند. در پایان برای بهبود هرچه بیشتر این رویکرد به طور مشخص به لزوم افزایش انسجام و کارآمدی سیاست خارجی حقوق بشری اتحادیه اروپا اشاره خواهد شد.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی