فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله اثر مستقیم اولتراسوند بر استخراج شیره خرما و میکروارگانیسم های آن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:2889کلمه6صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:14صفحه word فونت14 Arial

چکیده

در صنعت شیره خرما ، میوه های خرما با مقدار مناسب آب در دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد در حدود 1 ساعت مخلوط می شوند. این شرایط برای کشتن میکروارگانیسم های موجود در میوه کافی نیست. علاوه بر این ، گرما دادن طولانی مدت می تواند به مواد مغذی آسیب برساند و همچنین رنگ محصول نهایی را تغییر می دهد. اولتراسوند برای بهبود کیفیت و کیفیت استخراج، و همچنین برای غلبه بر مشکل سلامتی مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق، متغیرهای زیر مورد بررسی قرار گرفتند: نسبت آب/میوه خرما ، شدت اولتراسوند و درجه حرارت. نتایج نشان داد که استفاده از دستگاه های صوتی تحت شرایط مناسب می تواند منجر به استخراج بیشتر در یک زمان کوتاه با کیفیت فیزیکی بهتر محصول شود. مهمتر از همه ، در مقایسه با روش کلاسیک، میزان آلودگی هوا به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. این مطالعه همچنین وجود مواد ضد میکروبی در میوه های خرما را تائید کرده و امواج اولتراسوند می تواند اثرات آنها را تسریع نماید.

The direct effect of ultrasound on the extraction of date syrup and its micro-organisms

Abstract

In the date syrup industry, date fruits are mixed with a suitable amount of water at a temperature greater than 50 °C for about 1 This condition is not sufficient for killing the micro-organisms present in the fruit. In addition, Overheating for a long time can damages nutritious materials and also changes the final product’s color. Ultrasound was applied for improving the quantity and quality of the extraction, and also to overcome the health problem. In this research, the following variables were examined: date fruit/water ratio, ultrasonic intensity and temperature. The results showed that sonication under the proper conditions can lead to a higher extraction in a shorter time with a better physical quality of the product. Most importantly, the sonication significantly decreased the microbial count in comparison to the classical method. This study also confirmed the presence of anti-microbial substances in date fruit, and that ultrasonic waves can accelerate their effects

کد:1-12588

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com