دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد تکنیک تخصیص کانال انطباقی برای شبکه های سنسور بیسیم

تعداد کلمات فایل انگلیسی: 9300  کلمه 14صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:29صفحه word فونت14 Arial

چکیده

این مقاله به یک پوشش شناختی شبکه سنسور بی سیم IEEE 802.15.4e می پردازد. این پوشش براساس تکنیک حسگر پیچیدگی طیفی پایین می باشد. به طور خاص، این مقاله به طور انتقادی دو طرح سنسینگ طیفی را با هدف شناسایی مناسب ترین راه حل از نظر عملکرد و پیچیدگی اجرایی مقایسه می کند. به علاوه، این مقاله یک چارچوب تحلیلی برای بررسی پوشش شناختی IEEE 802.15.4e رفتار شبکه سنسور بی سیم از نظر توان مصرفی، احتمال کاهش بسته، و بازدهی انرژی ارائه می دهد. نتایج به دست آمده، به خوبی رفتار مناسب این روش پیشنهادی را نشان می دهد. این روش پیشنهادی، هزینه سنگین، یا پیچیدگی خاصی ندارد و برای بسیاری از کاربری های نوظهوری که توسط معماری هایی محاسباتی مه حمایت شده اند، مناسب می باشد.

مقدمه

امروزه، شبکه های منطقه ای و شخصی بی سیم با سرعت پایین IEEE 802.15.4 یک استاندارد معروف برای مجموعه های زیادی از برنامه ها و سرویس هاست. این برنامه ها به هزینه های کم و دستگاه هایی با نیروی کم احتیاج دارد. معروف ترین برنامه های حمایت شده، شبک های سنسور بی سیم، اتوماتیک خانگی یا به طور کلی ارائه ارتباط بدون سیم با گروهی از دستگاه های هوشمند است. این مسئله به علت اینترنت اشیاء خود آگاه جدید و معماری های کامپیوتری مه می باشد. لازم به ذکر است که معماری های کامپیوتری مه باعث گسترش محاسبات ابری نسبت به مرز شبکه می شوند (2). رشد سریع تقاضا برای سرویس های جدید و کمیاب بودن طیف باعث لزوم تحقیق و بررسی در حوزه روش های جدید می باشد. در نتیجه منابع طیفی جایگزین کشف شده و بهره روی آنها افزایش می یابد. رادیوی شناختی یا رادیوی هوشمند یک روش بهینه برای تکمیل وظایف می باشد. به علاوه رادیوی شناختی به سیستم های بی سیم این امکان را می دهند که در کنار یکدیگر کار کنند (3). به طور خاص، روش های CR دو ردیف معماری شبکه را امکان پذیر می کند، در این حالت، کاربران غیررسمی (یعنی کاربران ثانویه، SUs) به پهنای باندی مشابه کاربران رسمی دسترسی دارند (یعنی کاربران اولیه، PU). این کار از طریق دسترسی غیرفعال منابع از طریق یک طرح شناسایی و جلوگیری می باشد. با توجه به این هدف، توانایی های حسی طیفی باید اجرا شوند. علت این اجرا نیز، جلوگیری از تداخل بین کاربران اولیه و کاربران ثانویه می باشد.

Performance Evaluation of An Adaptive Channel Allocation Technique for Cognitive Wireless Sensor Networks

Abstract—This  paper  deals  with   a   cognitive   overlay  IEEE 802.15.4e wireless sensor network relying on a low com- plexity spectrum sensing technique. In particular, the paper critically compares two spectrum sensing schemes with the aim at identifying the most appropriate solution in terms of performance and implementation complexity. Furthermore, the paper provides an analytical framework to investigate the cognitive overlay IEEE 802.15.4e wireless sensor network behavior in terms of throughput, packet dropping probability and energy efficiency. The obtained results  clearly  highlight  the  good  behavior  of  the proposed approach, without burdensome cost or complexity and its advantages for several emerging applications as those supported by Fog Computing architectures.

  1. INTRODUCTION

Nowadays, the IEEE 802.15.4 low-rate wireless personal area networks (PANs) is a well known standard for a wide set of applications and services that require small, low cost and low power devices. The most popular supported applications are wireless sensor networks (WSNs), home automation or, more generally, the provisioning of wireless connectivity to    a group of smart devices, even in an autonomous mode, according to the novel Self-Aware Internet of Things (SA-IoT) paradigm [1] and Fog Computing architectures that extend Cloud Computing towards the edge of the network [2]

 کد:12371

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

هشت + 8 =