دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله ارزیابی پارامتر و کنترل سرعت یک موتور PMDC مورد استفاده در صندلی چرخدار

تعداد کلمات فایل انگلیسی:2000 کلمه 6 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:هفت صفحه word فونت 14 B Nazanin

ارزیابی پارامتر و کنترل سرعت یک موتور PMDC مورد استفاده در صندلی چرخدار

هدف از این مقاله ارزیابی پارامترهای موتور DC مغناطیسی دائمی (PMDC) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) و مقایسه کنترل سرعت یک موتور PMDC با استفاده از PI، PID، و کنترل کننده بازخورد حالت است. پارامترهای الکتریکی، مکانیکی و الکترومکانیکی ارزیابی شده با استفاده از الگوریتم زنتیک در مدلسازی موتور PMDC در متلب/سیمولینک استفاده می شوند. کنترل کننده های سرعت از پارامترهای ارزیابی شده موتور PMDC در متلب/سیمولینک طراحی می شوند. عملکرد PI، PID و کنترل کننده های سرعت بازخورد مقایسه می شوند. نتایج شبیه سازی کنترل کننده بازخورد حالت برای کنترل سرعت موتور PMDC، اضافه جهش (overshoot) با اوج کمتر همچنین زمان آزمایش سریعتر در مقایسه با کنترل کننده PI و PID، ارائه می کند.

کلمات کلیدی: موتور PMDC، PID، الگوریتم ژنتیک، کنترل کننده بازخورد حالت، صندلی چرخدار

1st International Conference on Power Engineering, Computing and CONtrol, PECCON-2017, 2-

4 March 2017, VIT University, Chennai Campus

Parameter estimation and speed control of a PMDC motor used in

wheelchair

Sankardossa, P.Geethanjalf*

“School ofElectrical Engineering, VIT University, Vellore, Tamil Nadu, India

Abstract

The objective of this paper is to estimate the parameters of a permanent magnet DC motor (PMDC) using the genetic algorithm (GA) and compare the speed control of a PMDC motor using PI, PID, and state feedback controller. The electrical, mechanical and electromechanical parameters estimated using genetic algorithm is used in modelling of the PMDC motor in Matlab/Simulink. The speed controllers are designed from the estimated parameters of PMDC motor in Matlab/Simulink. The performance of PI, PID and state feedback speed controllers are compared. The simulation results of state feedback controller for speed control of PMDC motor provides less peak overshoot as well as faster settling time compared to PI and PID controller.© 2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd.

Peer-review under responsibility of the scientific committee of the 1st International Conference on Power Engineering,Computing and CONtrol.

Keywords: PMDC motor; PID; genetic algorithm; state feedback controller; wheelchair

کد:12939

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله ارزیابی پارامتر و کنترل سرعت یک موتور PMDC مورد استفاده در صندلی چرخدار

نظری بدهید

هجده − 17 =