فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله اعمال روش های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4853کلمه 6صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:12صفحه word فونت14 Arial

خلاصه

تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) ابزارهایی مفید در مدیریت پروژه ها در غلبه بر مشکلات تصمیم گیری (DM) در پروژه های مهندسی عمران (CEP) است .  اصلی ترین هدف این مقاله انتخاب و مطالعه ء روش های مرسوم و محبوب ِ MCDM است که ازانواع و اقسام داده های مختلف در CEP استفاده می کنند . یک مطالعه ء دقیق شامل معایب و مزایای استفاده از فرآیند ِ تحلیل ِ سلسله مراتبی (AHP) و روش های فازی برای برای ساماندهی اولویت ها بوسیله شباهت با راه حل های ایده آل (  Fuzzy TOPSIS  ) معرفی شده است . این دو روش به منظور شکل دهی به یک پکیجی که مسائل پیچیده را ساده می کند  شکل گرفته اند که  اغلب داده های موجود در CEPرا پوشش می دهند . نتایج نشان می دهند مه AHP ساختاری دارد که مسائل پیچیده را ساده می کند ، در حالیکه  Fuzzy TOPSIS ، از مزیت های متغیرهای زبانی برای حل مسئله داده های مستثنی و مشکلات نامشخص استفاده می کند . علاوه بر اینها ، AHP روشی ساده هست که وابسته به مقایسه دو جانبه از عوامل و ویژگی های طبیعی می باشد ، در کنار اینکه برای بسیاری از مسائل سلسله مراتبی نیز کارایی دارند . از طرفی دیگر Fuzzy TOPSIS به اطلاعات بیشتری نیاز دارد اما برای یک درخت ِ تصمیم گیری یک شاخه ای به خوبی به کار می آید و در محیط های کاری ِ فازی انعطاف پذری بیشتری را از خود نشان می دهد . این دو تکنیک به راحتی قابل اجرا بوده و می توان برای پشتیبانی بیشتر از تصمیمات ِ مورد نیاز در cep آنها را با یکدیگر ترکیب کرد .

  • مقدمه

Mcdm یکی از حوزه های تحقیقاتی است که توسط بسیاری از اساتید و محققان مورد مطالعه قرار گرفته است . این حوزه در خصوص ارزیابی ، اندازه گیری و انتخاب گزینه هایی از بهترین و بدترین شاخص های متناقش با توجه به اولویت تصمیم گیرنده ها است . ویژگی هایی اصلی تکنیک MCDM عبارتست از :  1) جایگزین ها ، 2 ) شاخص هایی بر خلاف جایگزین هایی که ارزیابی شده اند ، 3 ) امتیاز هایی که نشان دهنده ء اولویت های مورد انتظار ِ جایگزین بر شاخص ها بوده است و 4 ) وزن شاخص ها که اهمیت ِ نسبی هر یک از معیار ها را در مقایسه با دیگران اندازه گیری می کند .  چندین روش MCDM توسط محققان در مقالات مختلف ارائه شده است اما در اینجا این مقاله بر روی مسائل ِ کمک رسانی به تصمیم گیرندگان در انتخاب ِ مناسب ترین تکنیک موجود بر اساس مشخصات یک مسئله به خصوص در CEP و انواع داده های موجود تمرکز دارد .

Applying decision-making techniques to Civil Engineering Projects

a b s t r a c t

Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) techniques are found to be useful tools in project managers’ hands to overcome decision-making (DM) problems in Civil Engineering Projects (CEPs). The main con- tribution of this paper includes selecting and studying the popular MCDM techniques that uses different and wide ranges of data types in CEPs. A detailed study including advantages and pitfalls of using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS) is introduced. Those two techniques are selected for the purpose of forming a package that covers most available data types in CEPs. The results indicated that AHP has a structure which simplifies complicated problems, while Fuzzy TOPSIS uses the advantages of linguistic variables to solve the issue of undocumented data and ill-defined problems. Furthermore, AHP is a simple tech- nique that depends on pairwise comparisons of factors and natural attributes, beside it is preferable for widely spread hierarchies. On the other hand, Fuzzy TOPSIS needs more information but works well for the one-tier decision tree as well as it shows more flexibility to work in fuzzy environments. The two techniques have the facility to be integrated and combined in a new module to support most of the deci- sions required in CEPs.

  1. Introduction

MCDM is one of the research areas which have been widely studied by researchers and practitioners. It concerns about evalu- ating, assessing and selecting alternatives from the best to the worst under conflicting criteria with respect to decision maker(s) preferences.  The  main  features  of  a  MCDM  technique  includes:

(1) alternatives, (2) criteria against which the alternatives are eval- uated, (3) scores that reflect the value of an alternative’s expected performance on the criteria, and (4) criteria weights that measure the relative importance of each criterion as compared with others (Celik et al., 2012). There are several MCDM techniques proposedby researchers in literature but here, the paper focuses on helping decision maker to select the most appropriate technique based on the given problem characteristics, especially in CEPs, and the type of available data

کد:12470

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com