دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله سهم حقوق بین الملل در دستیابی به تولید و مصرف انرژی پایدار جهانی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:6500 کلمه 11 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:26 صفحه word فونت 14 B Nazanin

سهم حقوق بین الملل در دستیابی به تولید و مصرف انرژی پایدار جهانی

در زمینه توسعه پایدار، اخیرا در اجلاس جهانی توسعه پایدارکه در ماه ژوئن سال 2002 در ژوهانسبورگ برگزار شد امتیاز ویژه ای دریافت کرد. برنامه اجرایی مورد توافق در این اجلاس  اولین توافق جامع بین المللی است که مسیر پیش رو را برای کاهش انرژی مصرف در کشورهای توسعه یافته و حصول اطمینان از اینکه همه انسانها به خدمات انرژی مدرن دسترسی دارند، نشان میدهد. این ابزار ممکن است به عنوان اولین قدم به سمت یک سیاست انرژی جهانی درنظر گرفته شود. برای اطمینان از عمل بنیادی، کارهای بیشتر و ابزارهای بین المللی لازم است. در مقابل پیش زمینه این منطقه در حال توسعه قوانین بین المللی، نویسندگان  امکان دستیابی به یک اجماع جهانی در تولید و مصرف انرژی پایدار، بازتاب را نشان میدهند. نویسندگان پیشنهادهایی را برای بیانیه جهانی غیر الزامی اصول همبستگی جهانی در زمینه تولید و مصرف انرژی پایدار ارائه می دهند که می تواند به عنوان یک هسته اصلی برای توسعه “قوانین بین المللی نرم” در توسعه بخش انرژی و همکاری بین المللی در انرژی تبدیل شود.

The contribution of international law to achieving global sustainable energy production and consumption

In the context of sustainable development, energy has recently achieved prominence at the World Summit on Sustainable Development, held in Johannesburg in September 2002. The Plan of Implementation agreed to at this Summit represents the first substantive international agreement that charts a way forward towards reducing energy consumption in developed countries and ensuring that all humankind has access to modern energy services. This instrument may be viewed as the first step towards a global energy policy. Further work and international instruments will be required to ensure concrete action. Against the background of this evolving area of international law, the authors reflect on the possibilities for achieving a global consensus on sustainable energy production and consumption. The authors advance proposals for a non-binding universal Statement of Principles for a Global Consensus on Sustainable Energy Production and Consumption, which could become the core for developing “soft international law ” on energy sector development and inter ­national cooperation in energy

کد:12825

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com