دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله نهان نگاری طرح احراز هویت برگشت پذیر برای شبکه های حسگر بی سیم

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4992کلمه 11صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:15صفحه word فونت14 Arial

چکیده

احراز هویت یک درخواست بسیار مهم در (WSN)، به ویژه در برخی از برنامه های کاربردی و مهم است. روش های مبتنی بر نهان نگاری قبلی همیشه تغییرات غیرقابل برگشت در داده های نهان نگاری را ایجاد می کنند. در این مقاله، یک طرح نهان نگاری مجدد برگشت پذیر برای شبکه های حسگر بی سیم ، که براساس گسترش پیش بینی خطا وجود دارد را پیشنهاد می کنیم. گره حسگر، داده های جریان را دسته بندی می کند، و دو گروه داده مجاور، گروه تایید هویت غیر همپوشانی را تشکیل می دهند. بیت های نهان نگاری از اولین گروه داده محاسبه شده و در یک ثانیه قبل از انتقال تعبیه می شوند. و سینک تایید و بازسازی کامل را انجام می دهد. در مقایسه با کار قبلی، رویکرد ما تنها نسخه برداری از عنصر داده فعلی به جای تمام گروه داده به كار برده شده است، كه تا حد زیادی تاخیر را كاهش می دهد. تجزیه و تحلیل و نتایج تجربی نشان می دهد که طرح ما بدون وقفه داده های جریان حسی با هزینه کم را تایید می کند

A reversible watermarking authentication scheme for wireless sensor networks

a b s t r a c t

Authentication is a very important demand in wireless sensor networks (WSNs), especially in some critical applications. Previous watermarking-based approaches always make irre- versible modifications in the watermarked data. In this paper, we propose a novel revers- ible watermarking authentication scheme for WSNs, which is based on prediction-error expansion. The sensor node groups the stream data, and two adjacent data groups compose the non-overlapping authentication group. The watermark bits are computed from the first data group and embedded into the second one before transmission. The sink does the ver- ification and complete restoration. Compared with the previous work, our approach only buffers copy of current data element instead of the entire data group, which greatly reduces the delay. Analysis and experimental results show that our scheme losslessly authenticates the sensory stream data with low cost

 کد:2-11049

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نهان نگاری طرح احراز هویت برگشت پذیر برای شبکه

نظری بدهید

1 × پنج =