دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

روند خشک کردن پاششی: بررسی انتقادی در مورد خشک کردن میوه ها و عصاره های گیاهی

تعداد کلمات فایل انگلیسی : 9700 کلمه  19صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 36 صفحه word فونت 14  B Nazanin

چکیده

پس زمینه: خشک کردن پاششی به طور گسترده ای برای حفظ آب میوه و سبزیجات در فرم پودر استفاده می شود. نگرانی عمده برای به دست آوردن پودر میوه و سبزیجات با کیفیت بالا است که مستلزم بهینه سازی شرایط خشک کردن پاششی است. دمای زیاد خشک کردن  به ترکیبات حساس زیست فعال آسیب وارد میکند، عامل حامل از این ترکیبات محافظت می کند و سایر عوامل دخیل در خشک کردن پاششی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محصول تاثیر می گذارند.

محدوده و رویکرد: این بررسی روند فعلی خشک کردن پاششی  آب میوه ها و سبزیجات، پوشش اصول خشک کردن پاششی ، اثرات فیزیکوشیمیایی و میکرو سازه ای شرایط خشک کردن پاششی ، بهینه سازی شرایط خشک کردن پاششی  و پیشرفت های جدید در خشک کردن پاششی را بطور خلاصه بیان میکند. چندین تکنیک جدید برای خشک کردن پاششی  معرفی شده است، که به غلبه بر محدودیت های آن کمک میکند. این تکنیک ها برای تنظیم استانداردهای جدید برای تولید پودر میوه و سبزیجات با کیفیت بالا در کاربرد صنعتی اعلام شده اند

Trends of spray drying: A critical review on drying of fruit and vegetable juices

abstract
Background: Spray drying is extensively used to preserve fruit and vegetable juices in powder form. The
major concern is to obtain high quality fruit and vegetable powders, which requires optimization of spray
drying conditions. High drying temperature damages sensitive bioactive compounds, carrier agent
protects such compounds and other factors involved in spray drying affect physicochemical and
microstructural attributes of the product.
Scope and approach: This review summarizes current trends of spray drying of fruit and vegetable juices,
covering principles of spray drying, physicochemical and microstructural effects of spray drying conditions,
optimization of spray drying conditions and new developments in spray drying. Several new
techniques have been introduced into spray drying, helping to overcome its limitations. These techniques
are posted to set new standards for the production of high quality fruit and vegetable powders in industrial
application.
Key findings and conclusions: The most significant factors in spray drying are inlet temperature and
carrier agent. Successful spray drying enhances physical properties of powdered products, while preserving
bioactive compounds with the help of carrier agents or their combinations. Response surface
methodology is the most suitable tool for optimization of spray drying conditions. The application of
ultrasound technique during atomization, vacuum drying chamber with controlled atmosphere, and
supply of dehumidified air to drying chamber of basic spray dryer have distinctly improved the potential
of the technology over conventional spray drying. These advances will contribute to further research
improvement of drying of fruit and vegetable juices by conventional approaches as well as modified
spray drying techniques.
© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 

کد:13271

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

نظری بدهید

5 × 2 =