دانلود مقاله 69ق

توضیحات محصول

روند فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و مهارت های حرکتی  در کودکان طی یک برنامه تمرین فیزیکی جامع دو ساله

تعداد کلمات فایل انگلیسی:3583کلمه 5صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:11صفحه word فونت14 b nazanin

چکیده :

هدف این مقاله بررسی یک برنامه جامع دو ساله در روند فعالیت های بدنی ، آمادگی جسمانی ، مهارت های حرکتی دانش آموزان یک مدرسه (CSPAP) است .

طرح :   آنالیز روند طولی

روش کار : شرکت کنندگان این مطالعه دانش آموزان پنج مدرسه ء کم درامد بودند ( N=240  ، سن بین = 7.9  ، و 125 دختر و 115 پسر ) . متغیرهای بدست آمده شامل شاخص توده بدنی (BMI) ، VO2peak تقریبی ، امتیاز مهارت های بدنی و امادگی جسمانی با استفاده از تست رشد حرکتی درشت   ( ویرایش سوم ) (TGMD-3) می باشد . این مقادیر طی یک برنامه ء جامع دو ساله و در یک روند زمانی خاص بدست آمده اند . مدل اثرات تلفیقی چند سطحی تعمیم یافته  نیز برای بررسی روند زمانی متغیرهای پیوسته مورد ارزیابی قرار گرفتند . مدلهای  زنجیره ء انتقال مارکوف نیز برای بررسی روند زمانی متغیرهای باینری بدست آمده از شمار ِ قدم های یک دانش آموز در مدرسه ، BMI و VO2peak مورد استفاده قرار گرفته اند . ضرایب زمانی برای VO2peak داده های آماری هستند (b = 1.10 mL/kg/min,95% C.I. [0.35 mL/kg/min–2.53 mL/kg/min], p = 0.009 ) و امتیاز TGMD-3  برابر با   (b = 7.8, 95% C.I. [6.2–9.3],p < 0.001) است . در طول زمان تغییر چندانی روی BMI یا تعداد قدم های یک دانش آموز در طول روز دیده نمی شود  . اما تعداد قدم های پسرها به نسبت دخترها با 30 دقیقه MVPA در مدرسه ، متفاوت تر بوده است (OR = 1.25,95% C.I. [1.02–1.48], p = 0.044 ) .

نتیجه گیری : این برنامه ء جامع دوساله ء CSPAP مربوط به افزایش استقامت قلب و تنفس و امتیاز TGMD-3 می باشد . تعداد قدمها در یک روز مدرسه و BMI نیز اساسا در طول این بازه دو ساله ثابت بوده اند .

Trends in physical activity, health-related fitness, and gross motor skills
in children during a two-year comprehensive school physical activity program

a b s t r a c t
Objectives: The purpose of this study was to examine the trends in school-day step counts, health-related
fitness, and gross motor skills during
a two-year Comprehensive School Physical Activity Program (CSPAP) in children. Design Longitudinal trend analysis.  Methods: Participants were a sample of children (N = 240; mean age = 7.9 ± 1.2 years; 125 girls, 115 boys)
enrolled in five low-income schools. Outcome variables consisted of school day step counts, Body Mass
Index (BMI), estimated VO , and gross motor skill scores assessed using the Test of Gross Motor
Development-3rd Edition 2 Peak (TGMD-3). Measures were collected over a two-year CSPAP including a baseline and
several follow-up time-points. Multi-level mixed effects models were employed to examine time
trends on each continuous outcome
variable. Markov-chain transition models were employed to examine time
trends for derived binary variables for school day steps, BMI, and estimated VO Results: There were statistically
significant time coefficients for estimated VO (b = 1.10 mL/kg/min, 95%
C.I. [0.35 mL/kg/min–2.53 mL/kg/min], p = 0.009) and TGMD-3 scores (b = 7.8, 95% C.I. [6.2–9.3], p<
0.001). There 2 Peak were no significant changes over time for school-day step counts or BMI. Boys had
greater
change in odds of achieving a step count associating with 30 min of school day MVPA (OR = 1.25, 95% C.I.
[1.02–1.48], p = 0.044). Conclusions:
A two-year CSPAP related to increases in cardio-respiratory endurance and TGMD-3 scores. School 2 Peak
daysteps and BMI were primarily stable across the two-year intervention.

کد:13348

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز فایل : www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله انگلیسی