دانلود مقاله

توضیحات محصول

ساختمان سبز

تعداد صفحات فایل انگلیسی: 46 صفحه PDF

تعداد صفحات فایل فارسی: 43 صفحه ورد با فونت14 بی نازنین

تعداد کلمات فایل ترجمه شده:13942

 

معرفی

روش های نظافت

بهبود و استاندارد کردن راه نظافت

مدیریت مواد شیمیایی

ورودی ها و لابی ها

نظافت گرد و غبار از کف بصورت خشک

مراقبت از کف: سرویس های سطح سخت و فرش

ضد عفونی کردن

OSHA استادندارد سازی آلودگی های خونی

نشتی

غذاخوری ها

کاهش زباله های خشک در عملیات نظافت

مدیریت آفات

گیاهان داخل سالن

افراد با نیازهای ویژه

محصولات پاک کننده

پیوست ها

طرح مجتمع مسکن سبز

محصولات و تولید کنندگان نظافت از نظر محیط زیست

برنامه استفاده و نگهداری تجهیزات

اختصارات و تعاریف در این فصل

طبقه بندی سموم برای محصولات آفت کش و ضد عفونی کننده

 

چکیده:

مدیران ساختمان باید در تلاش برای ارائه محیطی امن و سالم باشند. نظافت فضاهای مشترک و مشاء برای ساکنان و بازدید کنندگان نقشی حیاتی دارند. نظافت باید پیشرفتی زیست محیطی باشد، نه یک منبع آلودگی ناخواسته. طبق یک تعریف، نظافت حذف مواد بی استفاده، آلاینده ها یا اجسام آلوده از محیط زیست و یا جلوگیری از انتشار کثافات است؛

در نتیجه، تازگی و پاکیزگی معنای این تعریف است یا حد اقل باید باشد. نظافت در مورد حذف آلودگی، اضافه کردن به آن نیست.

در این فصل دو جنبه را بررسی خواهیم کرد:

نظافت:

روش های نظافتی، تعریف مجدد فرایندها و راه هایی که در آن بکار گرفته می شود، انجام نظافت بصورت مؤثر در حذف آلاینده ها بدون افزودن مواد بصورت ناخواسته به محیط زیست و یا صدمه به آن؛

محصولات نظافتی

 با استفاده از ابزارها یا عواملی که باعث اضافه یا پخش آلاینده ها نشده و اثرات ناخواسته دیگری را منجر نمی شوند.

موارد مطرح شده در این فصل عبارتند از:

برنامه های نظافتی خاص مسکن سبز

محصولات و لوازم نظافتی مناسب برای محیط زیست

طرح استفاده و تعمیر و نگهداری تجهیزات

عبارات و تعاریف

طبقه بندی سموم برای محصولات آفت کش و ضد عفونی کننده.

در تمام بخش ها در مورد روش نظافت، محصولات نظافتی ای مورد توجه است که با معیارهای انتخاب محیطی مشخص شده باشد که در بخش محصولات و در ضمیمه ها آمده است.

کلمات کلیدی: نظافت سبز، محیط زیست، پاکیزگی

Public housing authorities (PHAs) should provide a safe and healthy environment for residents and visitors, and cleaning of common spaces plays a vital role. Cleaning should be an environmental enhancement, not a source of unintended pollution. By definition, cleaning is the removal of unwanted matter, contaminants, or pollutants from the environment, or the prevention of soiling; thus, it is—or should be—green. Cleaning is about removing pollution, not adding to it. The chapter covers two aspects of cleaning: ∞ Cleaning procedures, redefining the processes or the ways in which cleaning is performed, to enable the effective removal of contaminants without adding unwanted substances to the environment or otherwise causing harm; ∞ Cleaning products, using tools or .agents that do not add or spread pollutants or cause other unintended effec

 

نظری بدهید

5 × چهار =