دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

سطح سیاست محافظه کاری و تاثیر آن در مدیریت درآمد شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد کلمات فایل انگلیسی : 7100 کلمه 15 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 26 صفحه word فونت 14  B Nazanin

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، میزان محافظه کاری و تاثیر آن بر مدیریت درآمد شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقيق از ديدگاه روش شناختي یک روش توصيفي  است و یک تحقيق تحليلي است. بنابراین برای جمع آوری داده ها، وب سایت های علمی، مجلات و کتاب های مرتبط با موضوع مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که توجه به آزمون های آماری برای فرضیه اصلی نشان می دهد که بین سطح محافظه کاری و مدیریت درآمد رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون آماری فرضیه های ثانویه، می توان گفت که بین سطح محافظه کاری و تعهدات اختیاری رابطه معناداری وجود دارد.

واژه های کليدی: سطح محافظه كاري، تاثير مديريت سود، بورس اوراق بهادار تهران، امور مالی.

مقدمه

صورتهای مالی از بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی است. هدف آن ارائه اطلاعات گروه بندی شده در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که به نوبه خود برای طیف گسترده ای از کاربران در تصمیم گیری های اقتصادی مفید است. اهداف گزارشگری مالی و اصول حسابداری به داده های ارائه شده توسط گزارشگری مالی نیاز دارند تا ویژگی های خاصی داشته باشند. این اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار دارد، زیرا اکثریت تصمیمات از جمله تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در مورد ورود و خروج رقبا به صنایع، بودجه مالی (از طریق بدهی یا تقسیم سود) یا تصمیم گیری در مورد افشای اطلاعات انعطاف پذیر در شرایط نامشخص گرفته می شود. هدف گزارش مالی، ارائه اطلاعات مفید به کاربران است. منظور از اطلاعات مفید اطلاعاتی است  که دارای ویژگی های کیفی مانند قابلیت اطمینان و ارتباط است. یکی از ابعاد قابلیت اطمینان، پیروی از اصل محرمانه بودن است که توسط کمیته استانداردهای حسابداری ایران به عنوان اصل احتیاطی مطرح شده است. باسو (1997) بیان می کند که محافظه کاری یک سنجش متفاوت برای شناسایی درآمد و هزینه است که منجر به ناچیز شماری سود و دارایی می شود. بنابراین، با توجه به سیاست های محافظه کارانه با ارائه یک تصویر نامناسب از بیانیه های مالی و سود دهی کم  واحد تجاری، از یک سو فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را کاهش می دهد و از سوی دیگر انتظارات سرمایه گذاران و سهامداران را از عملکرد آینده واحد کسب و کار  کاهش می دهد. مدیریت با ارزیابی سود و هزینه، با استفاده از رویکرد محافظه کارانه یا جسورانه، به دنبال به حداکثر رساندن ثروت افراد ذینفع خود است. به نظر می رسد که با افزایش فشارهای رقابتی، میزان محافظه کاری نیز افزایش می یابد. با این حال، در زمان نیاز به منابع مالی، سطح محافظه کاری کاهش می یابد. یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی، ارائه تأثیرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به کاربران واقعی و بالقوه برای تصمیم گیری های مالی در مورد واحد تجاری است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف اندازه گیری و ارائه اطلاعات به کاربران در قالب صورتهای مالی اولیه، از جمله ترازنامه ها، بیانیه سود و زیان و جریان نقدی است. تهیه صورتهای مالی ذکر شده در حسابداری براساس فرض مسئولیت انجام می شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی در این روش را بیان میکند: حسابداری تعهدی با استفاده از تعهدات، انتقال و تخصیص، و با کمک گزارش یک سری از پول نقد دریافت شده و پرداخت شده به دنبال مرتبط کردن درآمد، هزینه، سود و زیان به یک دوره خاص است به طوری که می تواند انعکاس درستی از عملکرد موسسه در آن دوره خاص داشته باشد (انجمن استانداردهای حسابداری مالی، 1985: 145).

 

The Level of Conservatism and its Effect on Earnings Management of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

ABSTRACT
The main objective of this research is the level of conservatism and its effect on earnings
management of listed companies in Tehran Stock Exchange. The research methodology is a
descriptive research from methodology point of view and is an analytical research.
Therefore for data collection the scientific websites, journals and books related to the topic
of the study will be used. The research result showed that taking note of the statistical tests
for the main hypothesis we can see that there is a significant relationship between the level
of conservatism and earnings management. Considering the results of the statistical test of
the secondary hypothesis we can see that there is a significant relationship between the
level of conservatism and discretionary accruals.
Keywords: Level Of Conservatism, Effect Of Earnings Management, Tehran Stock Exchange,
Finance.

کد:2-13391

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =