دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

سنتز بوپرنورفین از اوریپاوین از طریق N-متیل زدایی نمک­های نوع چهارم اوریپاوین

نویسنده/ناشر/نام مجله : The Journal of organic chemistry     سال انتشار 2011

تعداد صفحات انگليسی 7

تعداد صفحات فارسی 15      تعداد کلمات:6635

چکیده فارسی

بوپرنورفین از اوریپاوین که به ترتیب شامل تبدیل اوریپاوین به نمک نوع چهارم سیکلوپروپیل­متیل خود،N-متیل زدایی با تیولات به N-سیکلوپروپیل متیل نوروریپاوین، و تبدیل این ماده به ترکیب مورد نظر با روش­های موجود قبلی است، سنتز شد. سنتز جدید از معرف­های سمی که قبلا استفاده شده است اجتناب کرده، کوتاه­تر است و بازده مناسبی دارد. داده­های تجربی و طیفی برای همه ترکیبات جدید ارائه شده است.

ABSTRACT: Buprenorphine was synthesized from oripavine by a sequence involving the conversion of oripavine into its cyclopropylmethyl quaternary salt, N-demethylation with thiolate
to N-cyclopropylmethyl nororipavine, and conversion of this material to the title compound by previously available methods. The new synthesis avoids toxic reagents used previously, is shorter, and proceeds in comparable yields. Experimental and spectral data are provided for all new compounds.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی