دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

سیاست هنجارمحور اتحادیه اروپا نسبت به چین

مقاله انگلیسی: 20 صفحه

ترجمه فارسی: 25 صفحه تعداد کلمات:9963

Abstract

A vigorous debate is raging on the EU’s normative roles in the global context.

The EU actively promotes its political values outside of the Union, especially

with regard to prospective accession countries. Yet, a normative foreign

policy approach encounters considerable challenges when confronted with

major powers, such as China and Russia that do not always share the

political values promoted by the EU. Attempts at pursuing a normative

policy towards these countries often come across as unserious or half-hearted.

This paper discusses EU normative policy towards China, identifying loss of

the moral high ground, conflicting interests of EU members and lack of

leverage towards China as the three main factors hampering it. The paper

argues that instead of a half-hearted offensive normative approach towards

China, the EU may be better off with a more determined policy of defensive

normativity. More broadly, the EU faces a stark choice between its desire to

be a Normative Power and its wish to be a Great Power.

چکیده

این مساله که اتحادیه اروپا در سطح جهان به لحاظ هنجاری چه نقشی باید ایفا کند همواره محل بحث و مناقشات فراوان بوده و هست. اتحادیه اروپا فعالانه می­کوشد پشتیبان ارزش­های سیاسی بیرون از این اتحادیه باشد؛ به خصوص در ارتباط با کشورهایی که امکان تاثیرگذاری روی رویه­هایشان وجود دارد. با این وجود، یک سیاست خارجی هنجار محور در مواجهه با قدرت­های بزرگ همچون چین و روسیه با چالش­های بزرگی روبه­روست چرا که این کشورها همواره ارزش­های سیاسی اتحادیه اروپا را به رسمیت نمی­شناسند. تلاش­ها برای پیگیری یک رویکرد هنجاری در قبال چنین کشورهایی اغلب ظاهری و نیمه کاره تلقی می­شود. این مقاله با پرداختن به سیاست هنجار محور اتحادیه اروپا در برابر چین مواردی همچون از دست رفتن جایگاه برتر اخلاقی، تضاد منافع اعضای اتحادیه اروپا و نبود اهرم نفوذ بر چین را سه عامل نخست بر سر این سیاست اتحادیه اروپا نسبت به چین تعریف می­کند. استدلال پیشنهادی مقاله این است که اتحادیه اروپا به جای رویکرد هنجاری تهاجمی و ضعیف نسبت به چین بهتر است یک سیاست هنجای تدافعی را برای خود تعریف کند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا با یک انتخاب بزرگ رو­به­رو است؛ اینکه خواست خود مبنی بر تبدیل شدن به یک قدرت هنجارگرا را دنبال کند یا آرزوی خود برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ جهانی را.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی