دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

 Modelling and control of a VSC medium-voltage DC distribution network with DFIG wind farm

مدلینگ و کنترل شبکه توزیع DC ولتاژ متوسط مبتنی بر مبدل منبع ولتاژی با استفاده از مزرعه بادی با ژنراتور القایی دوسو تغذیه‌شده

 مربوط به سال 2017 و شامل 6 صفحه فایل انگلیسی 

17 صفحه فایل ترجمه فارسی         تعداد کلمات ترجمه فارسی:3853

Abstract: The voltage source converters (VSC) medium-voltage DC (MVDC) is the future distribution network for integrating renewable energy sources. The doubly fed induction generator (DFIG) wind turbine is the most efficient option for wind farm application. The intermittency of wind power is challenging in grid integration at the AC distribution system level. This study presents a ±10 kV VSC MVDC network with DFIG wind farm integrated to mitigate these effect. Key MVDC network components and controllers are modelled including the control strategy for the MVDC grid. The proposed system is validated in MATLAB/SIMULINK for steady state and transient conditions. The results show that the MVDC can work as firewall that absorbs the fluctuating wind power to a stable system with good power flow and balance as well as constant DC voltage. Therefore, the MVDC network is a stable system with fast dynamic response.

 

چکیده

مبدل‌های منبع ولتاژVSC) ) ولتاژ متوسطDC (MVDC) شبکه توزیع آینده برای ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر به وجود آمده است. توربین بادی ژنراتور القایی دو سو تغذیه‌شده(DFIG)  انتخاب کارآمدی برای کاربردهای مزرعه بادی است. متناوب‌بودن انرژی باد در یکپارچگی شبکه در سطح سیستم توزیع AC چالش‌برانگیز است. این مطالعه یک شبکه a ± 10 kV، DC ولتاژ متوسط مبتنی بر مبدل منبع ولتاژی را به همراه مزرعه بادی DFIG یکپارچه‌شده به‌منظور کاهش این اثر ارائه می‌کند. اجزای اصلی شبکه MVDC و کنترل‌کننده‌ها, ازجمله استراتژی کنترل برای شبکه MVDC، مدل‌سازی می‌شوند. سیستم پیشنهادی در متلب‌سیمولینک برای حالت پایدار و شرایط گذرا اعتبارسنجی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که MVDC می‌تواند به‌عنوان یک دیوار آتش عمل کند که انرژی باد متغیر را برای یک سیستم پایدار با شارش توانی خوب همانند یک ولتاژ DC ثابت جذب می‌کند. بنابراین, شبکه MVDC یک سیستم پایدار با پاسخ سریع دینامیکی است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

15 + 9 =