دانلود مقاله 69ق

توضیحات محصول

مقایسه ای درباره شکستگی استخوان متراکم از نظر دو نرخ متفاوت : برخورد های آزمایشی و مدل سازی شده

تعداد صفحات فایل انگلیسی 7

تعداد صفحات فارسی 10      تعداد کلمات:2245

نوشته : مارتین پیثیوکس ، دامین سابیت ، پاتریک چابرند

دانستن رفتار مکانیکی استخوان ها در حین شکستگی فاکتوری ضروری برای تشخیص و ممانعت از برخورد یا زخم شدن می باشد . تا جایی که ما می دانیم هیچ محققی علت رفتار کششی استخوان متراکم و فشرده شده را  در شرایط شکستگی در کمتر از سرعت 1 متر بر ثانیه مورد بررسی قرار نداده . ما در این مقاله فقط یک بحث مقایسه ای که قابل ارزیابی در مباحث استهلاک شبه ایستا می باشد را نداریم و بلکه هدف ما گسترش و توسعه مدلهای آماری است .

ما یک پروتکل را بررسی می کنیم که در آن از سه دستگاه مختلف استفاده می شود .
اول : دستگاه اسکنر اشعه ایکس که چگالی و عمق استخوان را ارزیابی می کند .
دوم : یک دستگاه کششی معتبر که آزمایشهای شبه ایستا یا quasi-static را انجام می دهد
سوم : یک دستگاه ویژه بر پایه یک سیلندر هیدرولیک که تستهای دینامیکی را اجرا می کند .

در هر سه مورد ما یک نوع و شکل یکسان را مطرح می کنیم که در آن شکنندگی استخوان متراکم در نظر گرفته می شود .
شکننده بودن استخوان 3 تا 4 برابر در حمل بار به صورت دینامیکی و تحت فشار بیشتر از نمونه شبه ایستا است . یک مدل آماری بر مبنای نظریه ویبول ، شکستگی استخوان متراکم در شرایط استرس را پیشبینی می کند .

 

Comparison of compact bone failure under two different loading rates: experimental and modelling approaches

Understanding the mechanical behaviour of bones up to failure is necessary for diagnosis and prevention of accident and trauma. As far as we know, no authors have yet studied the tensile behaviour of compact bone including failure under dynamic loadings (1 m/s). The originality of this study comes from not only the analysis of compact bone failure under dynamic loadings, the results of which are compared to those obtained under quasi-static loadings, but also the development of a statistical model. We developed a protocol using three different devices. Firstly, an X-ray scanner to analyse bone density, secondly, a common ten-sile device to perform quasi-static experiments, and thirdly, a special device based upon a hydraulic cylinder to perform dynamic tests. For all the tests, we used the same sample shape which took into account the brittleness of the compact bone. We first per-formed relaxation and hysteresis tests followed by tensile tests up to failure. Viscous and plastic effects were not relevant to the compact bone behaviour so its behaviour was considered elastic and brittle. The bovine compact bone was three to four times more brittle under a dynamic load than under a quasi-static one. Numerically, a statistical model, based upon the Weibull theory, is used to predict the failure stress in compact bone.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی