دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله تحلیل انتقاد از تحقیقات در مورد موفقیت پروژه در مقالات مدیریت ساخت

تعداد کلمات فایل انگلیسی : 2990 کلمه 10 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :  8 صفحه word فونت 14  B Nazanin

چکیده

چگونگی تحویل موفق پروژه یک بحث اساسی در بحث های علمی و عملی مدیریت پروژه است. با این حال، برخلاف سال ها تحقیقات گوناگون، نحوه توسعه احتمال موفقیت ارائه یک پروژه و معیار برای ارزیابی موفقیت آن همچنان مسئله ای حل نشده است. این مطالعه مقالات تحقیقاتی عملی و مفهومی را در حوزه موفقیت پروژه بررسی می کند. مقالات مورد بررسی در مورد فاکتورهای موفقیت پروژه (PSFs)) و معیار موفقیت پروژه (PSC)) هستند و در  مجالات مدیریت ساخت چاپ شده اند. دیدگاه این مقاله به این صورت است که رابطه بین آنها و اهمیت نسبی فاکتورهای موفقیت و معیار موفقیت بررسی شود. نتایج نشان می دهد ارتباط بین PSFs و PSC هنوز بررسی نشده است و این ارتباط تنها از یک دیدگاه مفهومی، و با شواهدی عملی تر بیان می شود. اگرچه اهمیت نسبی PSF ها و PSC می تواند از مطالعات قبلی نیز تحلیل شود، هیچ مدرکی وجود ندارد که مهم ترین PSFها با رتبه بندی میانگین، به طور عملی در موفقیت پروژه تغییر ایجاد می کنند. یا در پروژه های مختلف و سهامداران گوناگون، بر PSC تاثیر می گذارند. این موارد فواید زیادی برای آینده تحقیقاتی دارد، زیرا در این زمان، اکثر سهامداران پروژه به تلاش کردن برای توسعه شانس ارائه موفقیت آمیز پروژه ادامه می دهند. این سهامداران بر حوزه های تمرکز می کنند، که بر منابع محدودی تکیه دارند.

کلمات کلیدی: تحلیل انتقادی معیار موفقیت پروژه، فاکتور موفقیت پروژه

CRITICAL ANALYSIS OF RESEARCH ON PROJECT SUCCESS IN CONSTRUCTION MANAGEMENT JOURNALS

Sarath Gunathilaka, Martin Morgan Tuuli and Andrew R J Dainty

Department of Civil & Building Engineering, Loughborough University,   Loughborough, Leicestershire, LE11 3TU, UK

How to deliver project success has become a prominent discourse in both academic and practitioner debates on project management. However, despite years of research, how to improve the likelihood of successfully delivering a project and the criteria for assessing project success still remain unresolved. This study reviews conceptual and empirical research papers on project success relating to project success factors (PSFs) and project success criteria (PSC) published in construction management journals with a view to investigate the link between them and the relative importance of PSFs and PSC. The findings show that the link between many PSFs and PSC remains unexplored with the link only being articulated from a conceptual perspective with less empirical evidence in support of such link. Although relative importance of PSFs and PSC can be analysed from previous studies, there is no evidence that the most important PSFs by mean ranking make a difference to project success in practice or influence PSC across different projects and different stakeholders. These issues present fertile avenue for future research as many project stakeholders continue to grapple with which areas to concentrate limited resources to improve the chance of delivering a successful project.

Keywords: critical analysis, project success criteria, project success factor.

کد: 13590

دانلود رایگان مقاله انگلیسی موفقیت پروژه در مقالات مدیریت ساخت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی موفقیت پروژه در مقالات مدیریت ساخت

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − پانزده =