دانلود مقاله

توضیحات محصول

نوع حسابرس خارجی، تعهدات اختیاری و واکنش سرمایه‌گذاران

تعداد کلمات و صفحات متن انگلیسی: 6.500 کلمه، 18 صفحه

تعداد کلمات و صفحات ترجمه فارسی: 6.665 کلمه، 17 صفحه

این مقاله سعی دارد که در شرایط مصر، مفاهیم نوع حسابرس خارجی (حسابرس محلی در مقابله BIG4 ) در مورد کیفیت گزارش دهی بوسیله تعهدات اختیاری (DA) و همچنین اینکه آیا نوع حسابرسی بر قیمتگذاری بازار DA تأثیر میگذارد، جایی که قیمتگذاری به عنوان نشانی برای کیفیت مشاهده شده DA در نظر گرفته شده است، را مورد بررسی قرار دهد. 

The purpose of this paper is to investigate, in an Egyptian context, the external auditor type

(Big 4 vs local) implications on reporting quality proxied by discretionary accruals (DA) and also examine

whether auditor type impacts the market’s pricing of DA, where pricing is considered a proxy for the

perceived DA quality.

nima.noehesabrasi

دانلود را یگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =