دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله پردازش ابری: چالش های تحقیقاتی و مدرن

تعداد صفحات فایل انگلیسی 12 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل فارسی : 30 صفحه word فونت 14 B Nazanin

چکیده

پردازش ابری به تازگی به عنوان مثال جدید برای خدمات میزبانی و تحویل در اینترنت پدیدار شده است.پردازش ابری برای صاحبان کسب و کار جذاب می باشد در حالی که به حذف نیاز به برنامه ریزی برای تامین کاربران پرداخته و به شرکت ها اجازه می دهد که آغاز به کار نموده و منابع را افزایش بدهند تنها زمانی که تقاضای خدمات افزایش می یابد.با این حال، با وجود این واقعیت که پردازش ابری فرصت های بزرگی را برای صنعت IT ارائه می نماید، توسعه تکنولوژی پردازش ابری در حال حاضر در مراحل ابتدایی خود می باشد، در حالی که هنوز بسیاری از مسائل باید بررسی بشوند.در این مقاله، به ارائه بررسی پردازش ابری پرداخته، مفاهیم کلیدی آن، اصول معماری، پیاده سازی مدرن و همچنین چالش های تحقیق را مشخص می نمائیم.هدف این مقاله ارائه درک بهتر در خصوص چالش های طراحی پردازش ابری و شناسایی جهات مهم تحقیقاتی در این حوزه مهم می باشد.

کلمات کلیدی: پردازش ابری.مراکز داده. مجازی سازی

Cloud computing: state-of-the-art and research challenges

Qi Zhang · Lu Cheng · Raouf Boutaba

Abstract Cloud computing has recently emerged as a new paradigm for hosting and delivering services over the Internet. Cloud computing is attractive to business owners as it eliminates the requirement for users to plan ahead for provisioning, and allows enterprises to start from the small and increase resources only when there is a rise in service demand. However, despite the fact that cloud computing offers huge opportunities to the IT industry, the development of cloud computing technology is currently at its infancy, with many issues still to be addressed. In this paper, we present a survey of cloud computing, highlighting its key concepts, architectural principles, state-of-the-art implementation as well as research challenges. The aim of this paper is to provide a better understanding of the design challenges of cloud computing and identify important research directions in this increasingly important area.

Keywords Cloud computing · Data centers · Virtualization

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی