توضیحات محصول

در این پکیج کل گرامر زبان به صورت فشرده و ساده بیان شده است .

توضیحات:

گرامر

حال ساده

حال استمراری

حال کامل

حال کامل استمراری

گذشته ساده

گذشته استمراری

گذشته کامل

گذشته کامل استمراری

آینده ساده

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

آینده در گذشته ساده

حروف تعریف

بعد از فعل اول

جملات شرطی

ضمایر موصولی

ساختار پرسشی

جملات خبری

نقل قول غیر مستقیم

کاربرد wish

واژگان کاربردی

با مطالعه این فایل به صورت کامل زبان انگلیسی را می آموزید

دانلود مقاله

نظری بدهید

10 + چهارده =