دانلود مقاله 69ق

توضیحات محصول

گزارش موردی مدیریت بی‌هوشی در  درمانهای دندانپزشکی در کودکان بیمار مبتلا به سندرم Cardiofaciocutaneous   ( CFC)

تعداد صفحات انگلیسی:3

تعداد صفحات فارسی: 7   تعداد کلمات فارسی:2080

چکیده

سندرم cardiofaciocutaneous  یک سندرم نادر است که با ویژگی‌های خاص سر و صورت، ناهنجاری‌های قلبی و بیماری‌های متعدد اعضای بدن مشخص می‌شود.این بیماران مبتلا به تنگی ریوی، hypertrophic    Cardiomyopathy (HCM )، گردن کوتاه، micrognathia (کوچکی غیر عادی فک زیرین)، Larengomalacia (نرمی حنجره) و tracheomalacia (نرمی غضروفهای نای) هستند. این شرایط ممکن است تاثیر زیادی روی نتایج بعد از عمل بیمار داشته باشند. ما برای درمان دندانپزشکی  کودکی  ۱۵ ساله مبتلا به سندرم cardiofaciocutaneous   را توصیف می‌کنیم. وی بجز برای مدیریت مجرای تنفسی، یک دوره بدون عارضه  حین عمل و پس از عمل داشت.

Anesthesia management of pediatric dentistry patients with cardiofaciocutaneous syndrome : acasereport

Abstract Cardiofaciocutaneous syndrome is a rare syndrome characterized by particular cran-

iofacial features, cardiac abnormalities, and multiple organ diseases. Patients present with

pulmonary stenosis, hypertrophic cardiomyopathy, short neck, micrognathia, laryngomalacia,

and tracheomalacia. These conditions may strongly influence patient perioperative outcomes.

We describe a 15-year-old child with cardiofaciocutaneous syndrome presenting for a dentistry

procedure. She had an uneventful perioperative and postoperative course except for difficult

airway management.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی