دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله بهترین تکنیک های در دسترس (BAT) برای پاسخ لکه های نفتی در در یای مدیترانه: دریای آرام و حضور فعالیت های اقتصادی

تعداد کلمات فایل انگلیسی :6057 کلمه 10 صفحه pdf

تعداد کلمات فایل ترجمه : 17 صفحه word فونت 14 B Nazanin

بهترین تکنیک های در دسترس (BAT) برای پاسخ لکه های نفتی در در یای مدیترانه: دریای آرام و حضور فعالیت های اقتصادی
چکیده: یک لکه نفتی تخلیه تصادفی یا عمدی محصولات نفتی به محیط به دلیل فعالیت های انسانی می باشد. گرچه لکه های نفتی در واقع فقط درصد کمی از مسئله آلودگی کل جهان می باشند، انها شکل بسیار قابل مشاهده ای از ان را ارائه می دهند. تاثیر روی اکوسیستم می تواند به عنوان یک تاثیر روی فعالیت های اقتصاد تلقی شود. پاکسازی لکه نفتی بسیار مشکل و فعالیتی گران قیمت می باشد، و تکنیک های زیادی برای این منظور در دسترس هستند. در کار قبلی، یک روش مبتنی بر انواع مختلف معیارها به منظور رسیدن به رضایت بخش ترین روش پیشنهاد شده بود و اهمیت نسبی هر معیار تاثیر روی اساس سلسله فرایندهای تجزیه ای Saaty (AHP) نیز ارزیابی شده بود. بعد از یک مرور بهترین تکنیک در دسترس (BATs) قابل دسترسی برای پاسخ لکه نفتی ، این مطالعه معیاری برای انتخاب BATsپیشنهاد می کند، زمانی که نشت نفت در دریای مدیترانه تحت شرایط به خوبی تعریف شده اتفاق می افتد:
دریای آرام ووجود فعالیت های اقتصادی در ناحیه تحت تاثیر. یک گروه از کارشناسان با تخصص های گوناگون BATs های جایگزین را به وسیله روش AHP با در نظرگرفتن فواید و مضرات مربوطه ارزیابی کردند.
کلمات کلیدی:لکه های نفتی، BATs، تکنیک های بازسازی، سلسله مراتب تجزیه ای، دریای مدیترانه، دریای آرام.
مقدمه
در 10 سال اخیر، یک مرور انجام شده روی بهترین تکنیک های در دسترس (BATs) هم اکنون برای پاسخ لکه های نفتی استفاده شده است. زمانی که یک نشت نفت دریای اتفاق می افتد تکنیک های مهار و پاکسازی باید وارد عمل شوند تا گسترش ان روی سطح آب را محدود نماید.این دارای اهمیت زیادی است که تا جای ممکن لکه را سریعا در برگیرد تا خطر ان برای انسان، محیط و تجهیزات را مینیمم نماید. یک نکنیک مهار که عمدتا استخراج شده است بر اساس بشکه های شناوری می باشد که بوم (boom) نامیده می شوند. آنها برای تغلیظ نفت در لایه های سطحی ضخیم تر استفاده می شوند که بازیابی ان را ، مانند حفظ نفت خارج از مناطق حساس یا برای تبدیل نفت در نواحی جمع آوری تسهیل می کنند

Best available techniques (BATs) for oil spill response in the Mediterranean Sea: calm sea and presence of economic activities

Abstract An oil spill is the accidental or intentional discharge of petroleum products into the environment due to human activ­ities. Although oil spills are actually just a little percent of the total world oil pollution problem, they represent the most visible form of it. The impact on the ecosystems can be severe as well as the impact on economic activities. Oil spill cleanup is a very difficult and expensive activity, and many techniques are avail­able for it. In previous works, a methodology based on different kinds of criteria in order to come to the most satisfactory tech­nique was proposed and the relative importance of each impact criterion on the basis of the Saaty’s Analytic Hierarchy Process (AHP) was also evaluated. After a review of the best available techniques (BATs) available for oil spill response, this work suggests criteria for BATs’ selection when oil spills occur in the Mediterranean Sea under well-defined circumstances: calm sea and presence of economic activities in the affected area. A group of experts with different specializations evaluated the al­ternative BATs by means of AHP method taking into account their respective advantages and disadvantages.

Keywords Oil spills . BATs . Remediation techniques . Analytic Hierarchy Process . Mediterranean Sea . Calm sea

کد:9463

دانلود مقاله رایگان انگلیسی

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله رایگان انگلیسی