دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله اینترنت اشیا- بررسی موضوعات و تلاش ها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7644 کلمه 14 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:17 صفحه word فونت 12 B Nazanin

اینترنت اشیا- بررسی موضوعات و تلاش ها
چکیده:
اینترنت اشیا الگویی است که در آن اهداف روزانه می توانند با شناسایی، احساس، کار خالص و پردازش قابلیت هایی که آنها را قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر و با سایر دستگاه ها و خدمات از طریق اینترنت برای تحقق برخی اهداف باشند، مجهز شوند. در نهایت، دستگاه های IoT، در همه جا موجود، آگاه از متن بوده و اطلاعات محیطی را فراهم خواهند کرد. این مقاله در مورد وضعیت فعلی تحقیق در اینترنت اشیا از طریق بررسی نوشتارها، شناسایی گرایش های جاری، توصیف چالش هایی که انتشار IoT را تهدید می کنند، ارائه سوالات تحقیق باز و مسیرهای آینده و جمع آوری فهرست مرجع جامع برای کمک به محققان اطلاع رسانی می کند.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا، IoT، بازنگری، ماشین به ماشین، موجود در همه جا، محیطی، آگاه از متن

The Internet of Things—A survey of topics and trends

Andrew Whitmore & Anurag Agarwal & Li Da Xu

Abstract The Internet of Things is a paradigm where every­day objects can be equipped with identifying, sensing, net­working and processing capabilities that will allow them to communicate with one another and with other devices and services over the Internet to accomplish some objective. Ulti­mately, IoT devices will be ubiquitous, context-aware and will enable ambient intelligence. This article reports on the current state of research on the Internet of Things by examining the literature, identifying current trends, describing challenges that threaten IoT diffusion, presenting open research questions and future directions and compiling a comprehensive refer­ence list to assist researchers.

Keywords Internet of Things . IoT . Survey . Machine to machine . Ubiquitous . Ambient . Context-aware

کد:1-10860

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اینترنت اشیا- بررسی موضوعات و تلاش ها

نظری بدهید

2 + ده =