دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی: فناوری های اینترنت اشیا (IOT)، برنامه ها و چالش ها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4800 کلمه 5 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:11 صفحه word فونت 14  B Nazanin

بررسی: فناوری های اینترنت اشیا (IOT)، برنامه ها و چالش ها

چکیده- هدف اصلی این مقاله بحث در مورد اینترنت اشیا در مفهوم وسیعتر و برجسته در پروتکل ها، فناوری ها و برنامه ها است در کنار موضوعات مرتبط می باشد. عامل اصلی مفهوم IoT ادغام تکنولوژی های مختلف است.
IOT توسط آخرین تحولات RFID، سنسورهای هوشمند، فن آوری های ارتباطی، و پروتکل های اینترنتی قدرت می گیرد. فرضیه اصلی این است که ارتباط حسگر هوشمند داشته باشیم که به صورت مستقیم یک کلاس از برنامه های کاربردی را بدون هیچ گونه مشارکت خارجی یا انسانی منتقل می کند.
به تازگی توسعه در اینترنت و تلفن های هوشمند و تکنولوژی های M2M دستگاه-به- دستگاه را می توان اولین مرحله IOT در نظر گرفت. در سال های آینده، انتظار می رود که IOT یکی از محورهای اصلی بین فناوری های متفاوت با اتصال به اشیای هوشمند با یکدیگر باشد و اجازه می دهد که برنامه های مختلف برای حمایت از تصمیم هوشمند پشتیبانی شوند. در این مقاله ما درباره معماری IoT و جنبه فنی مرتبط با IOT، بحث می کنیم . سپس، درباره فناوری های IOT، پروتکل ها و برنامه های کاربردی و مسائل مرتبط با مقایسه سایر مقالات بررسییشده، نظر بیشتری می دهیم . هدف اصلی ما، چارچوبی برای محقق و توسعه دهنده نرم افزار فراهم می کند که چگونه پروتکل های مختلف ، از نظر برخی از مسائل کلیدی مربوط به IoT و ارتباط بین IoT و دیگر فن آوری های اولیه از جمله تجزیه و تحلیل اطلاعات بزرگ و رایانش ابری کار می کند.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا (IOT)، M2M مدخل IOT

A Survey: Internet of Things (IOT) Technologies, Applications and Challenges

Abstract—The main aim of this paper is to discuss the Internet of things in wider sense and prominence on protocols, technologies and application along related issues. The main factor IoT concept is the integration of different technologies. The IoT is empowered by the hottest developments in RFID, smart sensors, communication technologies, and Internet protocols. Primary hypothesis is to have smart sensor dealing directly to deliver a class of applications without any external or human participation. Recently development in Internet and smart phone and machine-to-machine M2M technologies can be consider first phase of the IoT. In the coming years IoT is expected to be one of the main hub between various technologies by connecting smart physical objects together and allow different applications in support of smart decision making. In this paper we discuss IoT architecture and technical aspect that relate to IoT. Then, give over view about IoT technologies, protocols and applications and related issues with comparison of other survey papers. Our main aim to provide a framework to researcher and application developer that how different protocols works, over view of some key issues of IoT and the relation between IoT and other embryonic technologies including big data analytics and cloud computing.
Keywords-internet of things (IoT); IoT gateway M2M

کد:2-10860

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بررسی: فناوری های اینترنت اشیا (IOT، برنامه ها و چالش ها

نظری بدهید

6 − دو =