دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

بحث درباره نظریه های تساوی حقوق در منابع نوشتاری حسابداری اسلامی: آیا هیچ سهمی در نوشتجات در مورد طبقه بندی عناصر وجود دارد?

تعداد کلمات فایل انگلیسی:10500 کلمه 30 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:21 صفحه word فونت 10 B Nazanin

مقدمه

صنعت خدمات مالي اسلامي که فعاليتهاي مالي تحت قوانين اسلامي يا شريعت را اداره مي کند، از نظر اندازه و تعداد در سراسر جهان رشد کرده است. این صنعت از نظر پوشش موسسات و محصولات (سازمان بین المللی سازمان اوراق بهادار (IOSCO)، 2004) گسترش یافته است. این فقط برای پوشش بانکهای اسلامی در دهه 1970 استفاده می شد، در حالی که در سال های 2000، شرکت های بیمه اسلامی یا شرکت های سرمایه گذاری، بانک های سرمایه گذاری، شرکت های مدیریت دارایی، تجارت الکترونیک و همچنین کارگزاران را نیز دربرگرفت. این شامل طیف گسترده ای از محصولات مالی اسلامی نیز می شود. موسسات مالی اسلامی (IFIs) نه تنها در کشورهای خاورمیانه بلکه در کشورهای آسیا، اقیانوسیه، آمریکا و اروپایی نیز یافت می شوند.اگرچه IFIs اکنون بخش مهمی از چشم انداز خدمات مالی بین المللی است، تفاوت بین اصول اسلامی و اصول کلی پذیرفته شده در حسابداری، حسابداری اسلامی را در هماهنگی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) یا حسابداری متعارف مشکل ساخته است.

Discussions on Equity Theories in Islamic Accounting Literature: Is There Any Contribution to Work on Classification of Elements

Introduction
Islamic financial service industry, which performs financial activities managed under Islamic law or sharia, has been growing in size and number around the world. It has been getting broader in terms of coverage of both institutions and products (International Organization of Securities Organization (IOSCO), 2004). It used to cover only Islamic banks in the 1970s while in the 2000s it has also embraced Islamic insurance companies or takaful, investment companies, investment banks, asset management companies, e-commerce, and also brokers; it comprises a broader range of Islamic financial products as well. Islamic Financial Institutions (IFIs) are found not only in Middle Eastern countries, but also in Asia Pacific, American, and European countries.
Although IFIs have now become an important part of the international financial services landscape, the differences between Islamic principles and generally accepted principles in accounting have made Islamic accounting difficult to harmonize with International Financial Reporting Standards (IFRS) or conventional accounting

کد:11194

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

بحث درباره نظریه های تساوی حقوق در منابع نوشتاری حسابداری اسلامی: آیا هیچ سهمی در نوشتجات در مورد طبقه بندی عناصر وجود دارد?