دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله روش های الکترونیکی تشخیص رعد و برق

تعداد کلمات فایل انگلیسی:11000 کلمه 22 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:37 صفحه word فونت 12 B Nazanin

روش های الکترونیکی تشخیص رعد و برق

1. مقدمه

فرآیندهای فیزیکی اختصاصی بسیاری در مورد فلاش های رعد و برق ابر و زمین وجود دارد. هر یک از این فرآیندها با میدان های الکتریکی و مغناطیسی مرتبط هستند. می دانیم که رعد و برق، انرژی الکترومغناطیسی قابل توجهی را در محدوده فرکانس رادیویی از کمتر از 1 هرتز تا نزدیک به 300 مگاهرتز منتشر می کند و اوج طیف فرکانس آن نزدیک به 5 تا 10 کیلو هرتز برای رعد و برق در فاصله های بیش از 50 کیلومتر یا بیشتر است. علاوه بر این، تابش الکترومغناطیسی از رعد و برق در فرکانس های حتی بالاتر، به عنوان مثال، در مایکروویو (300 مگاهرتز تا 300 گیگاهرتز) و، مسلما، در نور مرئی (تقریبا 1014 تا 1015 هرتز) قابل تشخیص است. در فرکانس های بالاتر از فرکانس حداکثر طیف، دامنه طیفی تقریبا بطور معکوس، متناسب با فرکانس تا 10 مگاهرتز یا بیشتر و به طور معکوس متناسب با ریشه مربع فرکانس از حدود 10 مگاهرتز تا 10 گیگاهرتز متغیر است. همچنین، رعد و برق؛ اشعه ایکس (تا 1020 هرتز یا بیشتر) را تولید می کند، اگر چه در سطح زمین، آنها معمولا فراتر از یک کیلومتر یا بیشتر از منبع، قابل تشخیص نیستند. به طور کلی، هر سیگنال الکترومغناطیسی قابل مشاهده از منبع رعد و برق می تواند برای تشخیص و تعیین مکان فرآیند رعد و برق که آن را تولید می کند، استفاده شود. علاوه بر تابش الکترومغناطیسی، رعد و برق تابش صوتی نیز تولید می کند که می تواند برای محل رعد و برق نیز مورد استفاده قرار گیرد. تکنیک های موقعیت مکانی صوتی، زمان سیگنال صوتی ورودی و ردیابی اشعه صوتی در اینجا بیشتر توضیح داده نمی شود.

CHAPTER 6. ELECTROMAGNETIC METHODS OF LIGHTNING DETECTION

               INTRODUCTION

There are many individual physical processes in cloud and ground lightning flashes. Each of these processes is associated with characteristic electric and magnetic fields. Lightning is known to emit significant electromagnetic energy in the radio-frequency range from below 1 Hz to near 300 M Hz, with a peak in the frequency spectrum near 5 to 10 kHz for lightning at distances beyond 50 km or so. Further, electromagnetic radiation from lightning is detectable at even higher frequencies, for example, in the microwave (300 MHz to 300 GHz) and, obviously, in visible light (roughly 1014 to 1015 Hz). At frequencies higher than that of the spectrum peak, the spectral amplitude varies roughly inversely proportional to the frequency up to 10 MHz or so and inversely proportional to the square root of frequency from about 10 MHz to 10 GHz. Also, lightning is known to produce X-rays (up to 1020 Hz or more), although at ground level they are usually not detectable beyond a kilometre or so from the source. In general, any observable electromagnetic signal from a lightning source can be used to detect and locate the lightning process that produced it. In addition to electromagnetic radiation, lightning produces the acoustic radiation that can be also used for lightning location. The acoustic locating techniques, acoustic signal time of arrival and acoustic ray tracing are not further discussed here

کد:12872

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله روش های الکترونیکی تشخیص رعد و برق