دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله سیستم مؤثر برای تسلیح لرزه­ای خانه ­های خشتی

تعداد صفحات فایل انگلیسی : 8 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 12 صفحه word فونت 14 B Zar

آنخل سان بارتولومه، دنیل کوآیون، لوییز زگارا

یک سیستم تسلیح برای خانه­ های خشتی موجود به علاوه ­ی انطباقی با خانه­ های جدید با هدف جلوگیری از فروریزش آنها در زلزله­ های شدید، ارائه شده است. پروژه­ی تحقیق تجربی در حد فاصل سال­ های 1994 تا 1999 با حمایت مالی GTZ آلمان، مدیریت CERESIS و اجرای دانشگاه کاتولیک پرو انجام شده است. چند تکنیک تسلیح مطالعه شد، و این نتیجه به دست آمد که مناسب­ ترین تکنیک مسلح کردن دیوارها با استفاده از شبکه­ ی نوارهای سیمی افقی و عمودی است که جوش الکتریکی شده­ اند و با ملات سیمانی پوشش داده شده ­اند. این تکنیک به طرز موفقیت­ آمیزی در شش خانه­ ی موجود که در معرض زلزله­ ی 23 ژوئن 2001 (با بزرگی 4/8) جنوب پرو بودند، به کار رفت. سکونت­ گاه­ های مجاور ساخته شده با خشت نامسلح یا به سختی آسیب دیدند و یا به طور کلی فروریختند. این امر انگیزه­ای شد برای برخی از برنامه­ های بازسازی خانه­ های تازه مسلح­ شده ­ی خشتی در نواحی کوهستان آند[4]، که در آنجا این تکنیک گسترده شد. آزمایش­ های میز لرزان بر روی سیستم مورد استفاده در خانه­ های جدید نشان داد که تسلیح فراهم شده، جهت مقاومت در برابر زلزله­ های شدید بدون فروریزش مؤثر می­ باشد.

EFFECTIVE SYSTEM FOR SEISMIC REINFORCEMENT OF ADOBE HOUSES

Ángel SAN BARTOLOME1, Daniel QUIUN2 and Luis ZEGARRA3

SUMMARY

A reinforcement system for existing adobe houses is presented, as well as an adaptation for new houses, with the objective to prevent their collapse under severe earthquakes. The experimental research project was developed between 1994 and 1999, with the financial support of GTZ of Germany, the administration of CERESIS, and the execution of the Catholic University of Peru. Several reinforcement techniques were studied, and it was concluded that the most appropriate was to reinforce the walls with horizontal and vertical strips of wire mesh electrically welded, covered with cement mortar. The technique was applied successfully in six existing houses that were subjected to the earthquake of June 23, 2001 (Mw=8.4), that affected the south of Peru. Neighboring dwellings of non-reinforced adobe suffered heavy damage or collapsed. This motivated several reconstruction programs of new reinforced adobe houses in the Andean zone, in which the technique was improved. Shaking table tests on the system used in the new houses demonstrated that the reinforcement provided is effective for resisting severe earthquakes without collapse.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی