دانلود مقاله 84ب

توضیحات محصول

مدل تحلیلی شکست دال بتونی مسلح تحت بار ضربه ای

صفحات انگلیسی : 13

صفحات فارسی : 35

 مدل تحلیلی شکست برای براورد مشخصه های دال های بتونی مسلح تحت نفوذ مایل با پرتابه صلب در سه مرحله توسعه شکل گرفته است که از قرار زیر می باشند :  دهانه زایی اولیه، تونل زنی و اتصال برشی. پخش انرژی برای دهانه زایی و تونل‌زنی اولیه با ادغام نیروی مقاومت محوری در امتداد مسیر نفوذ و برای اتصال برشی با استفاده از یک روش جدید با در نظر گرفتن تقویت بدست آمد . اصطلاحات تحلیلی برای مشخصه های شکست دال های بتنی مسلح با استفاده از روشهای انرژی بدست آمده است . آزمایشات نفوذ صلب  برای دال‌های بتنی ضخیم و بتن‌های مسلح  انجام شده اند و اندازه آسیب اندازه‌گیری گردید . نتایج آزمایشگاهی با پیش بینی های تئوریک بسیار نزدیک بودند و تحلیل پارامتری مشخصه های شکست دال نیز بحث گردیدند .

کلید واژه ها:

بتون مسلح ، پرفراسیون ( نفوذ ) ، روش انرژی ، مشخصه شکست

1. مقدمه

بتون و بتون مسلح  به طور گسترده‌ای در  حوزه های مهندسی عمران  و بخش دفاعی  برای محافظت ضد ضربه از سازه‌هایی نظیر  پل‌ها ، سدها و نیروگاه‌های هسته‌ای در برابر بارگذاری ضربه‌ای دینامیکی زیاد استفاده شده است [1-3].  بنابراین ، درک ویژگی‌های شکست  دال بتن مسلح  تحت چنین بار ضربه‌ای بسیار مهم است [4، 5].  برای مثال ،  یک سری تکه های بتونی که سبب آسیب ثانویه جدی بر تاسیسات داخلی ساختار محافظتی خواهد شد در سمت انتهایی دال بتونی مسلح در زمانی که پرتابه سرعت بالا در آن نفوذ می کند ، تولید خواهند شد  [6-9]. بنابراین، بررسی در زمینه نفوذ پرتابه یا پرفراسیون ساختمان ها و سازه های ارزشمند  بسیار مورد توجه قرار گرفت . 

Failure analytical model of reinforced concrete slab under impact loading

abstract
A failure analytical model was developed to assess the characteristics of reinforced concrete slabs under oblique perforation by a rigid projectile in three stages: initial cratering, tunneling and shear plugging.The energy dissipation for the initial cratering and tunneling was obtained by integrating the axial resistance force along the penetration direction, and for shear plugging using a new method considering the reinforcement. Analytical expressions for the failure characteristics of reinforced concrete slabs were obtained using energy methods. Projectile perforation experiments were conducted for thick concrete and reinforced concretes slabs and the damage size was measured. The theoretical predictions closely agreed with the experimental results and a parametric analysis of the slab failure characteristics were also discussed.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی