دانلود مقاله 84ب

توضیحات محصول

 Microgrid Economic Dispatch with Energy Storage Systems

پخش بار اقتصادی ریزشبکه توسط سیستم‌های ذخیره انرژی

که مربوط به سال 2016 و شامل 9 صفحه فایل انگلیسی 

29 صفحه فایل ترجمه فارسی          تعداد کلمات فارسی:6780

Abstract: This paper presents a formulation to determine the appropriate power dispatch of an energy storage system, whose available energy is dependent on the charging/discharging pattern from previous time periods. The implementation structure is consistent with current dispatch algorithms used in microgrids, and the algorithm can be used in either grid-connected or islanded modes of operation. The proposed approach employs a backcasting algorithm to estimate the net stored energy value, against which the current cost of energy is compared to determine how the storage system should be used to perform arbitrage. The contribution of this work is a means to include the timedependent resource in traditional economic dispatch algorithms to reduce the cost of energy in a microgrid while enabling the arbitrage algorithm to continuously adapt to changing market conditions. Results show that the backcasting algorithm is able to reduce the average cost of energy by 8.14% and can reduce the average cost of energy by up to 72.3% of the ideal reduction, as determined by a perfect forecasting dispatch.

چکیده

این مقاله، فرمولاسیون مورد نیاز برای مشخص کردن پخش بار مناسب سیستم ذخیره انرژی را ارائه می دهد که این انرژی در دسترس به الگوی شارژ و تخلیه دوره‌های قبل وابسته است.

ساختار اجرایی، مطابق است با الگوریتم‌های پخش جریان مورد استفاده در ریزشبکه ها و این الگوریتم می¬تواند در هردو شبکه¬های به هم پیوسته و حالتهای جزیره¬ای بهره¬برداری استفاده شود. رویکرد پیشنهادی فوق، الگوریتم پس‌نگری را برای تخمین ارزش انرژی ذخیره¬شده خالص به کار می¬برد. در برابر، هزینه فعلی انرژی مقایسه شده است تا مشخص کند سیستم ذخیره انرژی چطور باید استفاده شود برای اینکه توازن و میزان سود خالص دریافتی اجرایی شود.

سهم این کار، وسیله¬ای برای قراردادن منابع متغیر با زمان در الگوریتم¬های پخش بار اقتصادی سنتی است تا هزینه انرژی را در ریزشبکه کاهش دهد تا زمانیکه فعال کردن الگوریتم  arbitrageبه طور مداوم با شرایط بازار در حال تغییر انطباق یابد.

نتایج نشان می¬دهد که الگوریتم backcasting این توانایی را دارد تا میانگین هزینه انرژی را به میزان 8.14% کاهش دهد و همچنین می¬تواند میانگین هزینه انرژی را نسبت به کاهش ایده¬آل، بیشتر از 72.3% کم کند، همانگونه که توسط پیشبینی پخش بار کامل مشخص شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

16 − 1 =